Norva24 Ringerike er stolt leverandør av slamtømmetjenester i Sigdal kommune i hjertet av Buskerud fylke. Dette etter at partene signerte avtalen seg imellom i slutten av forrige uke. Avtalen har en varighet på 3 år, med opsjon på ytterligere 3 år (1+1+1).

Avtalens formål
Anskaffelsens formål er innsamling av slam og avløpsvann fra slamavskillere, gråvannstanker, minirenseanlegg og tette tanker i kommunen, samt interntransport mellom mindre renseanlegg og hovedrenseanlegg. Avtalen omfatter også registrering av anleggstype, enkel kontroll av eventuelle feil ved anleggene i forbindelse med tømming, og rapportering til oppdragsgiver.

Kvalitet i alle ledd
Tildelingskriteriene la vekt på både pris, løsningsforslag på håndtering av oppdraget, oppdragspesifikk kompetanse og miljø. Norva24 Ringerike benytter likt styringssystem for KHMS (Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet) som alle andre Norva24 avdelinger. Vi i Norva24 er ISO – sertifisert etter standardene 9001:2015, 14001:2015 og 45001:2018.

Stolt leverandør
«Vi i Norva24 Ringerike er stolte over å ha blitt tildelt denne kontrakten. Med vår moderne utstyrspark, våre arbeidsglade og dyktige operatører, skal vi sørge for en god leveranse de neste 3 årene og forhåpentligvis også ytterligere 3 år inkludert opsjoner. Vi ser frem til å yte god service på ordinær rutetømming, og skulle du være så uheldig å få tette rør, er det godt å vite at Norva24 har døgnvakt året rundt. I Norva24 hjelper vi alltid, og Sigdølingene kan være trygge på rask hjelp skulle avløpet gå tett.», sier Daglig leder Ivan Gammelseter. 

VIKTIG Å HUSKE NÅR DU HAR SEPTIK:

  • Klargjør septikanlegget før tømming
  • Lokket på septikanlegget må være forsvarlig sikret til enhver tid.
  • Reparere kraner og toalettsisterner som lekker.
  • Vis dovett; bare tiss, bæsj og dopapir skal i do!

Vår oppdragsgiver Sigdal kommune har ellers en veldig fin portal, som gir god og nøyaktig informasjon om de ulike tjenester de leverer, inkl åpningstider; https://www.sigdal.kommune.no/

I tillegg til tjenestene i avtalen med Sigdal kommune, så leverer Norva24 Ringerike en rekke andre tjenester til private, bedrift, industri og det offentlige. . Les mer om våre ulike tjenester på; https://norva24.no/avdeling/ringerike-septikservice/