Sigve Henriksen er en av landets mest erfarne rørinspektører. Han deler gjerne av kunnskap opparbeidet siden midt på 90-tallet. På Sørlandets VA-dager i Kragerø oppdaterte han kommunale VA-folk på et par viktige ting. Vet du for eksempel hva symboler og forkortelser i rørinspeksjonsrapporten betyr – og hva rørinspeksjonsmanualen 234-2018 er?

Per Sigve Henriksen er en av landets mest erfarne rørinspektører. Han deler gjerne av kunnskap opparbeidet siden midt på 90-tallet. På Sørlandets VA-dager i Kragerø oppdaterte han kommunale VA-folk på et par viktige ting. Vet du for eksempel hva symboler og forkortelser i rørinspeksjonsrapporten betyr – og hva rørinspeksjonsmanualen 234-2018 er?

– Det er viktig å få fram at rørinspeksjon og uavhengig kontroll av nye VA-anlegg er en viktig jobb! Det er snakk om store samfunnsverdier, og fagfolkene blant ledningsierne begynner å få øynene opp for hvilke krav man bør stille til både sluttprodukt og vedlikeholdsarbeid.

Det sier Per Sigve Henriksen i Norva24 Sørmiljø. De fleste i bransjen kjenner ham som Sigve, og som en kar som har vært med lenge. Siden 1996 har han tilbragt utallige timer i rørinspeksjonsbiler, med håndtering av kameratraktorer og bak skjermer og kontrollpanel.

VA-dagene Kragerø

Han er glad han får anledning til å dele av sine erfaringer fra disse årene. Tidligere i vinter orienterte han på Norsk Vanns fagtreff om situasjonen på feil som finnes ved kontroll av nye anlegg. I slutten av mai møtte han og Norva24 Sørmiljø VA-folk fra drift og mellomledernivå på VA-dagene på Sørlandet, som ble arrangert i Kragerø.

Hensikten var å oppdatere kommuner og ledningseiere på hva de trenger å vite om rørinspeksjon, og å gjøre fagfolk til kompetente bestillere av inspeksjons- og kontrolltjenester.

– Det er viktig for å få opp kontroll- og kvalitetsnivået. Her fikk vi en god anledning til opplæring og oppdatering i hva de som bestiller rørinspeksjon – og som mottar rapportene i etter kant – må vite. Rapporteringsmanualen 234-2018 er for eksempel et viktig dokument som beskriver hva de forskjellige observasjonene i rapporten betyr. All vår rapportering følger strukturen i denne manualen. Men svært få av kommunene har har den. Da er det godt å få fram her hvor viktig den er, sier Henriksen.

Rørinspeksjonsmanual 234-2018

Norsk Vann rapport 234-2018 beskriver krav til utførelse og rapportering ved rørinpeksjon av hovedledninger for vann- og avløp, ved hjelp av observasjoner og graderinger. Dette er noen av de viktigste hovedpunktene i rapporten, som Per Sigve Henriksen gikk gjennom i sitt innlegg på VA-dagene i Kragerø:

  • Kartlegging og prioritering av ledninger som trenger utbedring.
  • Høye krav til utstyr og kvalitet, da resultatet fra inspeksjonen danner grunnlag for tilstandsvurdering av ledningsnettet.
  • Vribart kamerahode er nødvendig for å studere detaljer grundigere og med bedre synsvinkel. Bruk av «satelittkamera» opp i stikkledninger.
  • Det er viktig at rapporteringen skiller mellom ledningssystemets driftsmessige feil og svakheter og materialtekniske skader.
  • Driftsmessige feil og svakheter gjelder ledningens transportevne, og omfatter bl.a sedimenter, groing, belegg, rotinntrengning osv.
  • Materialtekniske skader omfatter blant annet forhold som sprukne rør, korrosjon / slitasje og deformasjon.
  • Rørinspeksjon av ledninger i drift stiller store krav til mannskap og utstyr for å få best mulig resultat.
  • Observasjon av vannfylling, slamfylling og svanker er spesielt viktige data, og krever ofte en ekstra innsats med spyle- og slamsugebil

VA-dagene på Sørlandet er en viktig regional VA-arena. Den arrangeres av Driftsassiststansen i Telemark og Aust-Agder, samt VAVA. VA-dagene på Sørlandet arrangeres hvert andre år, i «rotasjon» med VA-dagene i Vrådal. Årets VA-dagene hadde 280 deltakere, som fylte Kragerø Resort til randen.

Per Sigve Henriksen holdt innlegg på fagkonferansen. Sammen med kollega (og sønn) Christoffer Henriksen møtte Sigve også mange av deltakerne på stand, der Norva24 Sørmiljø hadde en sentral rolle blant totalt 33 utstillere.

De som bestiller rørinspeksjon

– VA-dagene er en viktig arena for oss. Der møter vi fagfolkene fra kommunene som bestiller og bruker våre tjenester. Det gir gode muligheter til fornyet kontakt og mange konkrete, faglige samtaler. De spør oss om sine utfordringer, vi gir tips om løsnigner. Neste gang møtes vi igjen, og de forteller at det virket. Det er hyggelig å høre, sier han.

– Hvorfor er det viktig?

– Mange av jobbene vi gjør er «blålysjobber». Ofte med feil eller problemer som gjør at for eksempel et anlegg har stoppet opp, og små må løses før man kommer videre. Det er kostbart å sette et helt anlegg med maskiner og folk på vent. Da er det viktig å kunne stille med riktig kapasitet på kort varsel, sier Per Sigve Henriksen.

Norva24 Sørmiljø har en sentral rolle rørinspeksjons- og kontrollmiljøet i Norva24 Norge. VA har alltid vært et av Sørmiljøs kjerneområder, og avdelingen er en spydspiss i fagmiljøet for rørinspeksjon i Norge. Nå sitter Norva24 Sørmiljø midt i et viktig teknologisk skifte, innenfor både det fysiske utstyret som brukes og ikke minst innen digitalisering av rørinspeksjon og kontroll.

Elektrisk og digital rørinspeksjon

Per Sigve Henriksen på jobb med rørinspeksjon - Norva24 Sørmiljø
Per Sigve Henriksen på jobb i rørinspeksjonsbilen hos Norva24 Sørmiljø

– Vi ser at teknologien endrer seg. Rapportene blir stadig bedre, hos alle aktører på området. Vi har en ledende rolle i fagmiljøet, og har dermed et ekstra ansvar for å være i forkant på teknologien. Det er en utvikling som kommer både oss og kundene til gode, sier Per Sigve Henriksen.

Nå har Norva24 Sørmiljø en ny, helelektrisk og «fulldigital» rørinspeksjonsbil. Det er en stor elektrisk varebil, som vanlig utstyrt med det nyeste og beste inspeksjonsutstyret og et moderne arbeidsmiljø for rørinspektørene. Bilen ventes å få en viktig rolle i betjening av kommuner som skal rapportere om miljøfotavtrykk i alle prosjekter.

– Den bilen blir for oss et viktig skritt på veien mot nullutslipp. Den gir oss et fortrinn i anbudskonkurranser, og er et konkret eksempel på at vi går foran og investerer i miljøet, sier Henriksen.

Den nye elektriske og digitale rørinspeksjonsbilen ventes å være operativ i slutten av juni.