Har du hørt om ”Enovastøtten”, men er ikke helt sikker på hvordan den fungerer? Da har du kommet til rett sted.

For å fremskynde skiftet til fornybare varmekilder har Enova de siste årene tilbudt inntil 20.000 kroner i tilskudd når du fjerner oljefyr- og tank samtidig som du legger om til en fornybar varmekilde.

Nå er denne ordningen i ferd med å fases ut.
Kommunikasjonsjef i Enova, Eiliv Flakne, opplyser at støtten halveres til 10.000 i 2019 og fjernes helt fra 2020. Dermed er det viktig at du som har en oljetank på din eiendom benytter muligheten til å søke støtte mens det fortsatt er midler å hente fra Enova.
Du finner mer informasjon på Enova sine sider her

Fornybare varmekilder
Det finnes flere gode grunner til å bytte til fornybare varmekilder:

  • De er billigere og mer effektive
  • Du slipper oljelukt og frykt for oljelekkasjer
  • Du er med på å redusere klimagassutslippene
  • Fyring med olje blir forbudt fra 2020

Enovastøtten
Tilskuddet gjelder kostnader til fjerning av oljefyr- og tank i helårsbolig, men forutsetter at du samtidig bytter til en fornybar varmekilde. Det dekker ikke fritidsboliger.

Selv om ordningen ikke dekker kostnader til installasjon av nye varmekilder, er det mulig å få ytterligere støtte for enkelte fornybare kilder:

Bio-ovn med vannkappe: inntil 20.000 kroner.
Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i huset. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Luft-til-vann-varmepumpe: inntil 30.000 kroner
Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

Biokjel: inntil 25.000 kroner
Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen. Har du oljefyr? Da kan du få inntil 10.000 kroner ekstra i støtte for å fjerne oljefyren og tanken samtidig som du installerer biokjelen.

Væske-til-vann-varmepumpe: inntil 30.000 kroner
En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

Registrering av fjerning av oljefyr- og tank
Søknad om støtte er enkelt. Når oljefyr- og tank er fjernet og varmekilden er erstattet, registrerer du byttet hos Enova her. Du må legge ved dokumentasjon av den fornybare varmekilden og fakturaer for fjerningen av oljefyr- og tank.

Husk at jobben må utføres av et registrert firma, og at dokumentasjonen må følge norske lover og regler.

Når registreringen er godkjent, kan du velge å få pengene utbetalt med en gang eller som en del av skatteoppgjøret.

Bestill her