Horten kommune med sine ca.27 000 innbyggere har valgt Norva24 Spyleteknikk til å ivareta «rammeavtale for slamtømming» gjeldende fra 1.november 2023

Avtalens varighet er 4 år, hvor kommunen har opsjon på forlengelse i ytterligere 2 år, dvs mulighet for 6 års varighet.

Våre dyktige operatører er således allerede i gang med å besørge både private og kommunale tømminger, av både septiktanker, Slamavskillere (for spillvann/gråvann), tette tanker (for spillvann/svartvann) og minirenseanlegg.

Vi i Norva24 har ellers god kjennskap til kommunens «undergrunn» da vi i en årrekke har ivaretatt rammeavtale på utførelse av kommunaltekniske enkeltoppdrag innen suge og spyletjenester.

I denne vunnede kontrakten håper vi på lite funn av gammel historie, i en kommune grunnlagt tilbake i 1858, men med spor av bosetninger helt tilbake i steinalderen. Borrehaugene vitner om at området var et maktsenter i vikingtiden.


I moderne tid er kommunen fortsatt et særdeles viktig knutepunkt, spesielt på samferdselssiden, der ferjeforbindelse Horten – Moss, i flere årtider har vært Norges mest trafikkerte fergestrekning, årlig med 1,8  millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende.

Ellers mye flott og spennende å oppleve i en kommune, som også omfatter tettstedene, Borre, Nykirke, Skoppum og Åsgårdstrand. Les mer om hva kommunen har å by på; www.horten.kommune.no.

Utover tjenestene i selve avtalen med kommunen, kan vi også bistå kommunens flotte innbyggere, så vel boligeiere, både private og bedrifter, med en rekke tjenester. Les mer på https://norva24.no/avdeling/spyleteknikk/