I konkurranse med fem andre aktører har Norva24 Spyleteknikk sikret seg kontrakten som slamtømmeleverandør i Tønsberg kommune. Kontrakten gjelder i første omgang for tre år, men med opsjon på ytterligere ett år.

– Vi er selvsagt svært fornøyde med å fortsette våre tjenester for Tønsberg kommune, sier daglig leder i Norva24 Spyleteknikk, Elling Rognerud Halseide.

Tønsberg kommune foretok ny utlysning av slamtømmekontrakten etter sammenslåingen med Re kommune, og det betyr at Norva24 nå skal betjene en kommune med omlag 56.000 innbyggere. Kontrakten innebærer tømming og transport av slam fra alle avløpsanlegg i kommunen, samt Søbyholmen renseanlegg, som er under ombygging.

Åpen anbudskonkurranse

Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse, og vil bli regulert som en rammeavtale. Tildelingskriteriene var 50 prosent på pris, kompetanse på 20 prosent og 15 prosent på henholdsvis miljø og kvalitet.

Tre av tilbyderne lå svært likt på pris, men Norva24 Spyleteknikk vant anbudet fordi selskapet ble vektet høyest på kompetanse, kvalitet og miljø, opplyser virksomhetsleder kommunalteknikk i Tønsberg kommune, Roger Herstad.

-Vi var svært fornøyd med at hele seks aktører gjerne ville samarbeide med oss, og at de tre aktørene som gikk til finalerunden hadde en helt marginal prisforskjell. Vi har god erfaring med Norva24 Spyleteknikk fra før, og er godt fornøyd med at selskapet ikke tok det for gitt at de skulle få fornyet tillit. Selskapet svarte meget godt på våre spørsmål og krav, og gikk dermed seirende ut av “kampen”, sier Herstad videre.

En solid partner

– Slamtømming er en viktig del av butikken som går hele året, og derfor er kontrakter av denne typen viktig med tanke på forutsigbarhet gjennom året. Vi vet av erfaring at det også kommer henvendelser fra både private og næringslivsaktører når de ser våre biler i bybildet. Tønsberg er en kommune i sterk vekst, med nesten 9 prosent økning av folketallet de siste fem årene. Vi vil gjerne være en solid partner på kommunaltekniske oppgaver i denne kommunen, sier Elling Rognerud Halseide.

I tillegg til Tønsberg har Norva24 Spyleteknikk nå rammeavtaler med Larvik, Sandefjord og Færder kommuner (tidligere Tjøme- og Nøtterøy kommune), med et samlet innbyggertall på ca 190.000 mennesker. Dette er et flott distrikt å jobbe i for oss, avslutter daglig leder Elling Halseide.

Send Forespørsel