Hva slags spor ønsker vi å sette i fremtiden?

Vi tar vår del av miljøansvaret

Miljøet i fokus – hver eneste dag

Miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen. Våre tjenester er viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. Mye av verktøyet og utstyret vi bruker, krever likevel mye energi og drivstoff. Det er derfor viktig å finne den gode balansen. Jobben må utføres, men vi skal bli enda bedre på å gjøre det på en miljøeffektiv måte. Derfor er et av våre mål å redusere vårt relative energiforbruk.

Våre grønnere tjenester

Alle tjenestene vi utfører er til fordel for det ytre miljøet i samfunnet vårt, og bidrar til et grønnere samfunn. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye tjenester i kategorien «Grønnere tjenester», hvor vi i år har «miljømerket» fem av disse. Se hvilke her.

Stadig grønnere avtrykk

Vårt miljøarbeid er en del av en langsiktig prosess. Vi har blikket rettet mot fremtiden. Tilpasser oss nye krav, samtidig som vi jobber med å utvikle miljøeffektive metoder, løsninger og tjenester. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av miljøkultur i bedriften, slik at vi er sikre på at vi alle jobber i samme retning. Målet å bli en ledende miljøaktør innen vår bransje.

Vi kan ikke gjøre alt på én gang. Vi ruller i et tempo som er forenlig med vår drift. Vi ruller fremover, og har ett mål for øyet; At våre spor skal bli stadig grønnere.


Last ned «Bærekraftsrapport».

Noen av våre miljømerkede tjenester
Les mer >
Redusere vårt energiforbruk
Les mer >
Lukk X

Norva24 Skolen

Vi har strukturert alle våre interne kurs og eksterne tilbud inn under Norva24 Skolen. Dette er et tilbud til alle ansatte – hvor alle lærer det samme innenfor ulike fagfelt. Dette sikrer at vi alle vet hva som er forventet i hverdagen slik at vi kan rulle i samme spor.

Hva betyr dette i praksis?

1. Samlet oversikt over alle kurs tilgjengelig

Norva24 Skolen gir en samlet oversikt over interne kurs som er tilgjengelig. Her ligger også linker til eksterne kurs som våre ansatte har tilgang til.

2. Tilgang til webinarer

Norva24 Skolen gir tilgang til webinarer. Eksempelvis  hvordan bruke de vanligste av våre systemer, opptak av viktige samlinger etc.

3. Slik gjør jeg når..

Vi har også samlet flere nyttige tips og sjekklister under Norva24 Skolen. Eksempelvis «Slik gjør jeg når jeg skal legge på kjetting».. etc.

4. Lokale kurs og erfaringsutveksling

Det er viktig at alle selskapene også tar hensyn til lokale forhold. I tillegg til at vi reiser rundt og lærer av hverandre for å sikre at vi ruller i samme spor.

Lukk X

FN´s bærekraftsmål

Vårt miljøarbeid er forankret i FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for blant annet å begrense klimaendringer frem mot 2030. Våre to fokusområder bygger på bærekraftsmål 6 og 7.

Hva betyr dette i praksis?

Grønnere tjenester bidrar til mål nr. 6 gjennom å:

  • verne og skape rent drikkevann
  • forbedre sanitære forhold
  • redusere forurensing og spillvann
  • verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer

Miljøeffektiv energibruk har som mål å redusere vårt relative energiforbruk. Dermed bidrar vi til økt energieffektivitet, som er et av delmålene i mål nr. 7.

Lukk X

ISO 14001-sertifisering

Denne sertifiseringen hjelper oss å redusere vårt miljøavtrykk. Samtidig legger det tilrette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Hva betyr dette i praksis?

1. Miljøstyring

Vi har fokus på miljøstyring og hvordan dette kan styrke oss som selskap.

2. Kostnadskutt

Vi kutter kostnader ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket – vi er mer effektive.

3. Bevisstgjøring

Vi gjør alle våre ansatte bevisste på hvordan vi som selskap påvirker miljøet – og hvordan hver og en kan bidra.

4. Konkurransefortrinn

Vi tror sertifiseringen, og måten vi jobber på, hjelper oss å skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme.