Øvre Eiker kommune har tildelt Norva24 Ringerike oppdrag på slamtransport og spyling av avløpsinstallasjoner med en kontraktsperiode frem til 2033!

Anbudet ble ervervet i jevn konkurranse med to andre leverandører, med stor vekt på miljø og løsningsforslag på hvordan løse oppdraget.

Løsningsforslag/service/referanse
«Avgjørende var organiseringen knyttet til kontaktpersonene der oppdragsgiver har vektlagt en dedikert ressurs positivt samt noe kortere responstid ved hasteoppdrag».

Miljø
«Det er viktig for oppdragsgiver med konkrete miljøtiltak knyttet til denne kontrakten. Norva24 Ringerike har vært mest konkret og beskrevet mange og effektive miljøtiltak som oppdragsgiver mener vil innebære mindre miljøbelastning enn de andre løsningsforslagene knyttet til miljø».

Dette er Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune ligger i Viken fylkeskommune, mellom Drammen og Kongsberg. Innbyggerantallet har passert 20 000 personer.
Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Hokksund, mens resten i hovedsak er bosatt i tettstedene Vestfossen, Skotselv, Ormåsen og Darbu. Sammen med
Drammen er kommunen en del av landskapet Eiker, som er et dalføre langs Drammenselva.

Areal totalt er: 456,76 km²
Landareal: 420,88 km²
Vannareal: 35,88 km²

Våre tjenester
Vi håndterer voldsomt mye mer enn bare slamstransport og spyling, og bistår både med rutinetjenester og mer  adhoc henvendelser hvis du har et tett rør, sliter med tett sluk, har vannlekkasje, trenger en rørinspeksjon for å sjekke rørene og veldig mye mer. Ta gjerne kontakt, vi bistår veldig gjerne; Våre nettsider

Vi er stolte!
Vi i Norva24 Ringerike (Ringerike septikservice AS i Brønnøysund) er stolte over tildelingen, og gleder oss til å ta fatt på oppgaven, hvor vi skal gjøre vårt ytterste for å levere forventet god kvalitet over tid!