Kvaliteten på de kommunale vann- og avløpstjenestene er stadig i positiv utvikling.
Det viser Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene siden oppstarten i 2003.
Utviklingen i tjenestene fra 2015 til 2016 viser imidlertid en stagnasjon.

Kvaliteten på de kommunale vann- og avløpstjenestene er stadig i positiv utvikling. Det viser Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av tjenestene siden oppstarten i 2003. Utviklingen i tjenestene fra 2015 til 2016 viser imidlertid en stagnasjon.

Bildet: Det er fortsatt en mengde eldre vannledninger som må skiftes ut i Norge de neste årene Fire av 10 kommuner lever god standard på vurderingskriteriene for godt vann.

I 2016 var det 85 kommuner som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse
kommunene sørger for vann- og avløpstjenester til om lag 3 millioner innbyggere.
Standarden på vann- og avløpstjenestene i deltakerkommunene har blitt stadig bedre i de
årene Norsk Vann har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatene for 2016 er
omtrent på samme nivå som i 2015. For vann var det i 2016 38 % av deltakerkommunene
som hadde god eller tilnærmet god standard på alle vurderingskriteriene, mot 45 % i 2015.
For avløpstjenesten var det 30 % av kommunene som hadde god standard i 2016, mot 32 %
i 2015.

Henger høyt
– bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger
høyt å oppnå kvaliteten «god standard». Det er ikke nok å sørge for rent vann i springen og i
naturen, men det må også være satsing på sikkerhet, langsiktighet og andre forhold ved
tjenestene, sier Norsk Vanns direktør Toril Hofshagen. Tallene for 2016 viser at norske
kommuner og kommunalt eide selskaper innen vann og avløp jobber jevnt og trutt med
oppgaven, men at de fortsatt må holde trykket oppe.

De beste kommunene i 2016
De seks kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene for vann
er Eidskog, Fjell, Hvaler, Klepp, Nord-Odal og Ullensaker. Kommunene Asker, Bærum,
Mandal, Ringebu, Rælingen, Strand, Østre Toten, Øyer og Ås er de ni deltakerne som
oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene på avløp.

Østre Toten er «Årets kommune»
Østre Toten har vært med i tilstandsvurderingen bedreVANN siden 2010. På avløp har
kommunen oppnådd god standard på alle fem kriteriene i fire av de seks årene. På
vannforsyning har kommunen for store vanntap på distribusjonsnettet til å få full score. Østre
Toten er den femte beste kommunen i bedreVANN, og kåres til «Årets kommune» da alle de
fire andre som oppnår høyere score alle har vært kåret til Årets kommune tidligere. Norsk
Vann gratulerer Østre Toten med tittelen!

Bestill her