Norva24 har vunnet Statoil sitt anbud på tankrengjøring på Statoil Mongstad de neste tre årene, i konkurranse med flere større norske og utenlandske selskaper.

Norva24 har vunnet Statoil sitt anbud på tankrengjøring på Statoil Mongstad de neste tre årene, i konkurranse med flere større norske og utenlandske selskaper.

Bildet: Norva24 skal stå for rengjøring av 23 tanker på Statoil Mongstad, i perioden 2018 – 2020, som skal utføres via «Non – Entry» metoden. 

-Statoil har over lengre tid hatt godt samarbeid med Norva24 Birkeland på daglig rengjøring, og vi i Statoil ser frem mot et videre godt samarbeide med Norva24, også
om tankrengjøring de neste tre årene. Rengjøring/dekantering av tanker fordrer gode forberedelser og presis gjennomføring, Vi vet av erfaring at Norva24 leverer solid prosjektledelse», sier Anette Jacobsen, prosjektleder Mongstad Refining DA.

Rengjøring av 23 tanker
Kontrakten gjelder rengjøring av 23 tanker på Statoil Mongstad, i perioden 2018 – 2020, og skal utføres via «Non – Entry» metoden.
Non-Entry metode benyttes for å redusere tiden fra man entrer tanken til at mesteparten av restprodukt/slam er fjernet,  slik at eksponering på operatører fra atmosfære og produktet i tanken er så liten som mulig. Non-Entry rengjøringen foregår mens tanken er inert. Det vil si under fem prosent oksygen, for å fjerne mulighet for antennelse. Som en ekstra sikkerhet stopper Non-Entry utstyr om oksygennivået stiger opp til  åtte prosent.
Denne måten å foreta rengjøring på var et krav fra Statoil, og Norva24 investerer derfor i nytt Non – Entry system og nitrogen generator. Nitrogen generatoren benyttes for å produsere egen nitrogen på stedet.

Viktig kontrakt
-Dette er en betydelig kontrakt for Norva24 konsernet, som blir ivaretatt av vår avdeling Norva24 Birkeland med bistand fra øvrige avdelinger, som har industriell kompetanse. Vi er selvsagt veldig stolte av å bistå en aktør som Statoil.
Dette er et kvalitetsstempel for Norva24 sin faglige kompetanse, både når det gjelder utstyr og personell, sier landssjef i Norge, Jon Nesje i Norva24.

Send Forespørsel