Oslo kommune fornyet totalt 31 kilometer med avløpsledninger og 19 kilometer med vannledninger i fjor. Fornyingstakten lå dermed på 1,8 prosent for avløp og 1,2 prosent for vann. Private huseiere får i stadig sterkere grad varsel og pålegg om å utbedre sine stikkledninger. Det er nødvendig dersom utslipp til naturen skal reduseres.

Oslo kommune fornyet totalt 31 kilometer med avløpsledninger og 19 kilometer med vannledninger i fjor. Fornyingstakten lå dermed på 1,8 prosent for avløp og 1,2 prosent for vann. Private huseiere får i stadig sterkere grad varsel og pålegg om å utbedre sine stikkledninger. Det er nødvendig dersom utslipp til naturen skal reduseres.

Bildet: En rørinspeksjon med kamera er en rimelig forsikring og et nyttig verktøy for å kartlegge rørenes tilstand og forhindre unødig oppgraving.

Dersom vann- og avløpsnettet i hovedstaden skal opp på en akseptabel og trygg standard er det viktig at også de private stikkledningene blir fornyet, sier avdelingsingeniør Hege M. Westermann i Oslo VAV.

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune, og en rekke andre kommuner rundt om i landet, er nå blitt mer og mer bevisst på at stikkledningene må renoveres samtidig med at kommunene tar for seg hovedledningsnettet.

-Vedlikehold av private stikkledninger er ikke noe huseiere er spesielt bevisst på. Når det først kommer et varsel om utbedring fra kommunen sin side forstår de fleste huseierne at det er en grunn for dette. De sitter kanskje på eiendommer av eldre årgang, og de vet at rørene under bakken også har en begrenset levetid. Likevel kan et pålegg fra vår side medføre en betydelig økonomisk belastning, og derfor får huseierne en romslig frist for utbedring dersom det ikke er akutt fare for forurensning, bekrefter Westermann. Fristen kan være fra tre til seks måneder.

I Oslo kan det være en utfordring at flere av stikkledningene er fellesledninger for flere eiendommer. Dermed må eierne i fellesskap finne fram til en kostnadsfordeling og ansvarsfordeling som i enkelte tilfeller kan være krevende både tidsmessig og økonomisk. Et pålegg fra kommunen kommer aldri beleilig.

I brevet til private huseiere forklarer kommunen at de har inspisert stikkledningen med et kamera der videopptaket forteller om ledningenes tilstand. Opptaket kan eksempelvis vise at avløpsledningen har forskjøvne skjøter eller andre skavanker om må rettes opp.

Kommunen gir også informasjon om hvordan stikkledningen kan utbedres. Alternativene er rørfornying med strømpeforing, punktgraving for utbedring av en mindre del av ledningen, eller full oppgraving og utskiftning av hele ledningen.

Kommunen legger også ved en liste på fire selskaper som har kompetanse både på rørinspeksjon og rørfornying ved utbedring av stikkledninger. Disse selskapene er Høytrykks-Vakta AS, Olimb Rørfornying AS, TT-Teknikk AS og BTS Rørfornying AS.

Blant selskaper som utfører rørinspeksjon av stikkledninger gir kommunen ut en oversikt over totalt 13 selskaper i Oslo-området, og anbefaler samtidig huseierne til å benytte søkeordene rørinspeksjon og rørfornying ved nettsøk.

Vi finner feil på 70 prosent av alle private anlegg når vi kjører en rørinspeksjon, og det understreker hvilke «tikkende bomber» som befinner seg i bakken, sier fagleder for rørtjenester i Norva 24 AS, og styremedlem i Rørinspeksjon Norge, Trond Alm. Foto: Odd Borgestrand
Vi finner feil på 70 prosent av alle private anlegg når vi kjører en rørinspeksjon, og det understreker hvilke «tikkende bomber» som befinner seg i bakken, sier fagleder for rørtjenester i Norva 24 AS, og styremedlem i Rørinspeksjon Norge, Trond Alm. Foto: Odd Borgestrand

Fagleder for rørtjenester i Norva 24 Øst og styremedlem i Rørinspeksjon Norge, Trond Alm, har lang erfaring med spyletjenester og rørinspeksjon, og dette er et fag han brenner sterkt for. Han mener Oslo VAV og en rekke andre kommuner nå gjør en solid innsats for å heve kvaliteten også på de private stikkledningene.

-Min erfaring er at den store majoriteten av boligeiere tar et fungerende vann- og avløpsnett som en selvfølge. De tenker ikke over problematikken før rørene er tette og kloakken eller overvannet slår inn i kjelleren, sier Alm.

-Oslo kommune stiller strenge krav til utførelse og dokumentasjon, og derfor er det en god attest for selskaper som Norva24 å være på lista over utførende. Vi har en rekke oppdrag for entreprenører som utfører rørfornying, og entreprenørene setter også store krav til dokumentasjon. Oppdrag kommer også fra eiendomsselskaper, borettslag og private som vil ha en uavhengig kontroll av sine ledningsnett, sier Trond Alm.

Det er viktig og riktig av en kommune å sikre at også private stikkledninger «holder vann» når kommunen investerer millioner av kroner hvert år på fornyelse av hovedledningene. Vi kan ikke ha det slik at stikkledningene lekker i et system som er en integrert del av helheten, mener Alm.

-Dessverre er det altfor lite belyst i forbindelse med eiendomsoverdragelser at rørinstallasjoner i boligene og stikkledningsnettet er en viktig del av totalen. Informasjon om rør og stikkledninger forekommer svært sjelden i salgsdokumenter, og her har eiendomsbransjen også en jobb å gjøre.

Boligkjøperne må bli flinkere til å be om opplysninger om tilstanden på røropplegget. Dette gjelder spesielt på boliger som er eldre enn 30 år, sier han videre.

-Vi finner feil på 70 prosent av alle private anlegg når vi kjører en rørinspeksjon, og det understreker hvilke «tikkende bomber» som befinner seg i bakken. En rørinspeksjon er «ferskvare» og inspeksjon av en stikkledning på inntil 25 meter koster omlag 3.500 kroner. Alm mener dette er en svært rimelig kostnad, enten man skal kjøpe en eiendom eller har fått et pålegg om utbedring. Rørinspeksjonen gir et klart bilde av hva som eventuelt må gjøres. I de aller fleste tilfeller vil det vise seg at det ikke er nødvendig med oppgraving, men at det aktuelle strekket kan fornyes med en strømpeforing uten oppgraving. Graving er et absolutt siste alternativ, mener Alm.

Send Forespørsel