Fra 1.januar 2021 etablerer Norva24 Øst og Norva24 Ringerike tettere samarbeid om en fellesavdeling for vann og rørtjenester. I tillegg bidrar Norva24 Flagstad med både utstyr og kompetanse. Målet er å forsterke et allerede sterkt faglig miljø og dermed bli den foretrukne partner for offentlige etater, næringsliv og privatmarkedet i Stor-Oslo regionen og i Innlandet.

Bildet; Dette er et prosjekt vi har sterkt eierskap til. Her handler det om samhandling, samhold og eierskap med medarbeidere som trives med jobben sin, og som dermed kan vise styrke i markedet, sier fra venstre Reid Bakken, Ivan Gammelseter og Jan Flagstad.

-Dette blir en sterk faggruppe der samarbeidet skal gå på tvers av avdelingene. Våre kunder skal få de beste tjenestene ved at vi er aktive ute hos kundene med kompetente mannskaper og godt egnet utstyr for de ulike oppdragene, sier daglig leder i Norva24 Ringerike, Ivan Gammelseter.
Et tjuetalls operatører var nylig samlet til «kick-off» for den «nye» rørtjeneste-avdelingen, og viljen og lysten til forsterket samarbeid var så absolutt tilstede. Samarbeidet mellom Norva24 avdelingene skal i denne omgang dekke fagområdene trykkprøving og desinfeksjon, rørfornying, rørinspeksjon, tetthetskontroll, punktreparasjon, spyling og ting av frosne rør. Oslo-regionen er den mest folkerike regionen, og her er det et stort marked som Norva24 ønsker å betjene i enda sterkere grad enn i dag.

Kompetanse, kvalitet og effektivitet
-Norva24 skal være et firma som blir en førende samarbeidspartner innenfor vedlikehold av infrastruktur under bakken. Vi skal vinne kontrakter på grunn av vår kompetanse og kapasitet, selv om vi ikke alltid er lavest på pris.  Her er det viktig at operatørene også fungerer som gode selgere av tjenestene, legger daglig leder i Norva24 Øst, Bjørn Tore Elstad, til.
-Målsetting er å bli enda bedre faglig, øke effektiviteten og øke kapasiteten. Med en god bunnlinje kan vi også investere ytterligere i godt utstyr og bygge konsernet på en god måte.
Her skal vi øke yrkesstoltheten ytterligere, og vi vet at vi utfører en viktig samfunnskritisk tjeneste.
Dette er et prosjekt vi har sterkt eierskap til. Her handler det om samhandling, samhold og eierskap med medarbeidere som trives med jobben sin, og som dermed kan vise styrke i markedet, kompletterer Ivan Gammelseter.

Erfaren avdelingsleder
Reid Bakken, som i dag er driftsleder for rørtjenester i Norva24 Øst, blir leder av den nye satsningen i Norva24 Øst og Norva24 Ringerike. 54-åringen er utdannet rørlegger, med fartstid i Drøbak Rørleggerservice og deretter i TT-teknikk AS. Bakken har vært i bransjen i 25 år, og har engasjert seg sterkt som ressursperson i flere faggrupper i Rørinspeksjon Norge.
Sondre Iverslien Rødsten blir kjøreleder, og vil dermed ha begge hender på rattet i den daglige driften.  Tre teamledere innen rørfornying, vanntjenestene og rørinspeksjon, vedlikeholds- spyling og innmålinger er også straks på plass.
Reid Bakken signaliserer tydelig at det vil bli økt intensivitet på både intern og ekstern kursing.

Yrkesstolthet og samhold
-Mitt ønske er å lede et samarbeid med yrkesstolthet og sterkt samhold. Det innebærer også å gi våre kunder trygghet for at jobben blir utført på en solid måte. Vårt oppdrag blir å bidra til oppgradering av det ledningsnettet i Oslo-regionen. Dermed er vi også med å ta igjen noe av det enorme etterslepet innen vann og avløp, sier Bakken.
-Vi skal beholde vår lokale identitet, men likevel framstå som ett lag ut mot våre kunder. Gjennom denne interne organiseringen kan vi utnytte både mannskaper og materiell på en langt mer effektiv måte, konkluderer Ivan Gammelseter.

Bygger et sterkt lag
Norva24 Flagstad AS på Løten i Innlandet, er en avdeling med spisskompetanse innen vann- og rørtjenester, og vil derfor bidra inn i dette samarbeidet. Daglig leder Jan Flagstad slår fast at dette er en naturlig videreutvikling innen konsernet for å utnytte både utstyr og mannskaper på en best mulig måte.
-Det er viktig at vi nå bruker hverandre for å bygge et best mulig lag. Det handler om å bygge tillit, slik at kundene både i Osloregionen og hos oss i Innlandet sitter igjen med et inntrykk av at de har gjort det riktige valget ved å benytte nettopp oss, sier Flagstad.