Norva24 Ringerike AS har sikret seg kontrakten på tømming og transport av septikslam i Hole kommune. -For oss er dette en viktig kontrakt fordi vi ønsker å være aktivt tilstede i denne kommunen, sier daglig leder i Norva24 Ringerike AS, Ivan Gammelseter.

Bildet: Hole ligger sentralt plassert i aksen mellom Drammen, Asker og Ringerike, og derfor er det viktig for oss å være aktivt tilstede også i denne kommunen, sier Ivan Gammelseter.

-Dette handler ikke minst om optimalisering av vår logistikk. Hole ligger sentralt plassert i vår akse mellom Drammen, Asker og Ringerike. Dette er ikke den største kontrakten vi har inngått, men for oss er alle kontrakter viktige, enten de er små eller store, understreker Gammelseter.
Tildelingskriteriene er basert på en vekting mellom pris, kvalitet, kompetanse og miljø. Norva24 blir berømmet for god ivaretakelse av organisering, planlegging, beredskapsnivå, responstid, avvikshåndtering, arbeidserfaring, sertifiseringer og godkjenninger.

Det var tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen som utlyste konkurransen. Dette er et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Drammen, Lier, Hole, Svelvik, Holmestrand, Øvre- og Nedre Eiker.

Norva24 Ringerike AS har betjent Hole kommune i en årrekke tidligere, men som følge av den nye kommunestrukturen er det flere kommunaltekniske oppgaver som nå blir lyst ut på nytt. Det er tilsynet for små avløpsanlegg som håndterer slamkontraktene. I en oppstartsfase med nye kommuner har tilsynet valgt å inngå kontrakt for ett år, med opsjon på ytterligere ett år. Dette er en kort tidshorisont, men vi har forståelse for at det tilsynet ønsker å høste egne erfaringer, sier Ivan Gammelseter, som lover å innfri forventningene som er satt til selskapet.