Forrige helg stod Norva24 Øst sine operatører side om side med huseiere og vaktmestere i Oslo sentrum for å få kontroll på de store vannmassene som oppstod i forbindelse med det kraftige regnværet.

Bildet: Mye vann på kort tid er en konsekvens av klima-endringene og da er det viktig å gjennomføre forebyggende tiltak, mener daglig leder i Norva24 Øst, Bjørn Tore Elstad. (Illustrasjonsfoto)

-Etter slike opplevelser ser vi viktigheten av å ha rengjorte sandfang, renset sluk, kummer og rør for å redusere skadeomfanget.
Det sier daglig leder Bjørn Tore Elstad i Norva24 Øst, som har Oslo og Akershus som sitt primærområde. Firmaet hadde en rekke mannskaper ute for å hjelpe både profesjonelle og private eiendomsbesittere med strakstiltak etter det kraftige regnværet natt til søndag.
-Vi registrerte nok en gang at konsekvensene av det ekstrem-nedbøren ble store rett og slett fordi vannveiene ikke var åpne.

Forebyggende tiltak
Norva24 Øst har god erfaring med forebyggende tiltak, og selv om det nesten er umulig å forebygge i forhold til slike ekstreme nedbørsmengder vi opplevde i helgen, bør man som eiendomsbesitter sette dette med forebyggende tiltak høyt på sin agenda. Meldingene fra faglig hold er klare og entydige: Det vil komme langt mer nedbør over kort tid som følge av klimaendringene, sier Elstad.

Gater ble elver
På nyhetssendingene i TV og på sosiale medier så vi hvordan gater i løpet av kort tid ble forvandlet til fossende elver. Biler sto fast i opp mot én meter vann, og folk som var ute så at fortauskantene ble borte. Flere steder i Oslo fosset vann inn i kjellere, næringslokaler og parkeringsanlegg.
I løpet av én time kom det mellom 20 og 30 mm nedbør, ifølge Meteorologisk institutt.
Oslo brann- og redningsetat rykket ut til nærmere 60 oppdrag knyttet til sikkerhet i helgens ekstremvær. Norva24 Øst var også ute på en rekke oppdrag som kommer i tillegg til denne statistikken. De fleste oppdragene var knyttet til oversvømmelser.

Kan spare store summer
-Brann- og redningsetaten gjorde en kjempejobb, men de kan ikke dekke alle behov, og derfor ønsker vi å fortelle innbyggerne i Oslo og Akershus at noen timers forebyggende innsats sammen med oss kan spare dem for store summer og mange ubehageligheter.
Alle har vi et ansvar for å forebygge, og det er her vi gjerne vil bidra, sier Bjørn Tore Elstad.

Sandfang og kummer
Et eksempel er tømming av sandfang og rensing av kummer. Sandfang skal i hovedsak beskytte avløpsledninger som tilføres overvann fra veier og gater mot tilslamming og tilstopping. Manglende tømming kan føre til tette rør, som igjen krever spyling for å åpne rørene. Kostandene flyttes dermed bare fra tømming av sandfang til spyling av tette rør.
Det er også viktig å sjekke rørenes tilstand på eiendommen. Feil på rørledninger skjer ofte over tid hvor slitasje og ytre påvirkning svekker konstruksjonen av rørledningen. Det kan også skje at feil oppstår uten forvarsel. Siden rørene ofte er skjult eller nedgravd, er filming av innsiden en effektiv måte å undersøke dem på, understreker Elstad.

Tilgang til kartverket
Norva24 har tilgang til kommunens kartverk der blant annet alle kummer er registrert. Dermed kan operatører fra Norva24 Øst raskt finne fram til kummer som lett blir overbelastet på grunn av store mengder sand, grus og andre fremmedelementer i forbindelse med store nedbørmengder.
-Vi lagrer all relevant informasjon for våre kunder og på den måten kan vi være raskt på rett sted til rett tid når ekstremværet inntreffer. Men alt som kan gjøres før ekstremværet setter inn er av stor verdi, understreker Elstad.
Norva24 Øst har to vakt/beredskapsbiler. Disse bilene er bemannet  hele døgnet, 365 dager i året, og er de første som rykker ut blant annet på denne type oppdrag, opplyser Elstad til slutt.