Thomas Bøe Slettemark (34) er nyansatt driftsleder for Norva24 Birkelands avdeling Stord og Haugesund. – Hektiske dager, gode kollegaer og et stort marked, sier Thomas.

Thomas Bøe Slettemark (34) er nyansatt driftsleder for Norva24 Birkelands avdeling Stord og Haugesund. – Hektiske dager, gode kollegaer og et stort marked, sier Thomas.

Norva24 Birkeland har nå i høst etablert distriktene Stord og Haugesund som én avdeling. Thomas Bøe Slettemark (34) er ansatt og begynte som driftsleder for den nye avdelingen i midten av september.
Han har blitt godt tatt imot av øvrige ansatte, i en avdeling med mye god og etablert fagkunnskap.

De første ukene har vært en bratt lærekurve for vossaguten Thomas.

– Det er ein hektisk bransje, med mykje arbeid. Markedet er langt større enn me driv i dag. Her er det altså gode høve til vekst. Det blir morosamt og spanande å realisera det potensialet saman med gode kollegaer, sier Thomas Bøe Slettemark.

Landbruk, IT og logistikk

Han er utdannet agronom, og kommer fra en fjellgård ved Voss, men kjenner godt til distriktet Stord-Bømlo-Haugesund. I fjor vår kjøpte han og samboeren seg et gårdsbruk på Fitjar.

– Me skreiv under kontrakten på garden ein laurdag klokka elleve. Laurdagen etter – klokka elleve – kom vår førstefødde til verda. No i oktober kom nummer to, sier Slettemark fornøyd.

Agronomutdannelsen praktiserer han på egen gård på fritiden. Av arbeidserfaring har det gått mye i salg og logistikk. Dels innen IT og mobilelefoni, dels som innkjøpsansvarlig på et mekanisk verksted. Han har også vært innom et kjent gjenvinningsfirmas avdeling på Voss, og fått bransjeerfaring derfra.

sauer på Fitjar
Gård og sauer på Fitjar er en god avveksling fra en krevende jobb. (Foto: Thomas Bøe Slettemark)

Det gir gode overføringsverdier inn i jobben som driftsleder for Stord og Haugesund. Det er et distrikt med et godt etablert kundegrunnlag å bygge videre på, i et potensielt stort og viktig marked. Norva24 Birkeland kjente han til mest som så mange andre vestlendinger:

Samhold i Norva24

– Norva24 kjende eg litt til. Dei gule bilane har ein jo sett over alt i distriktet. Men eg var ikkje kjend med at Norva24 er et stort multinasjonalt konsern. Det har vore spanande å oppdage samanhengen i konsernet. Same logo men forskjellige fargar på bilane er ein interessant måte å vise både samhald og skilnad, sier han.

– Stord og Haugesund, det er et stort område. Hva tenker du om det?

– Det er eit stort geografisk nedslagsfelt. Ingen tvil om da. Nærast har me mange mindre kommunar som Stord, Fitjar, Bømlo, Sveio og Tysvær. Så har me Haugesund og distriktet rundt byen. Norva24 har inga avdeling i Stavanger, så me går også lenger sørover. På Stord har me óg spesialkunnskap som jobbar opp til Bergen og helt inn mot Telemark. Det er eit stort distrikt, men me har gode folk og ein god kultur for ressursfordeling i Norva24, sier Thomas Bøe Slettemark.

Stusser du litt på nynorskbruken her? Thomas er entusiastisk nynorskambassadør.

– Eg er fra Voss, veit du. Der står dialekt og nynorsk sterkt. Eg er tospråklig, og snakkar både engelsk og nynorsk, humrer vossaguten og driftsslederen Thomas Bøe Slettemark.