Tinn kommune har signert avtale med Norva24 for ivaretakelse av rammeavtale på rørinspeksjon på spyling/rengjøring av avløpsnett

Vår avdeling Norva24 Ringerike (tidligere Ringerike septikservice AS) skal ivareta denne avtalen de neste 2 år, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år, med 12 måneder om gangen. Dette blir da en forlengelse av allerede godt samarbeid fra 2019, hvor våre operatører er godt kjent med kommunens «undergrunn», og er topp motiverte for å yte den beste service til kommunens innbyggere.

Våre dyktige medarbeidere skal blant annet besørge;

  1. Rørinspeksjoner med kamerakjøring
  2. Spyling av ledninger tilknyttet avløpsnettet
  3. Lokalisere kilde til eventuelt fremmedvann på avløpsnettet
  4. Systematisk identifisering og tilstandskontroll av avløpskummer
  5. Kartlegge bekkeinntak og -utløp, samt kvalitet og tilstand på disse.

Utover tjenestene i selve avtalen med kommunen, kan vi også bistå kommunens flotte innbyggere, så vel boligeiere, både private og bedrifter, med en rekke tjenester. Les mer på; https://norva24.no/avdeling/ringerike-septikservice/

Vakre Tinn kommune, med Rjukan som administrasjonssenter, er den nest største kommunen i Telemark i utstrekning og har ca 5.500 innbyggere.

Våre operatører får sannsynligvis liten tid til annet enn å bistå kommunen iht pålagte vedlikeholdsoppdrag med rørinspeksjon etc. Skulle tiden allikevel tillate det, er det mange flotte fristelser, med høytliggende fjellområder langt inn på Hardangervidda. Mange som har Krossobanen, Vemork, Gaustadtoppen og Tessungdalen på sin «Bucket List»

Les mer om muligheten i den flotte kommunen; https://www.tinn.kommune.no/