Dustex er en effektiv og svært miljøvennlig behandling av grusveier. Dustex binder grusen, reduserer støvplagene og styrker toppdekket på veien.

Hva er Dustex?
Dustex er et grusbehandlingsmiddel basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Ligning binder trefibrene i grantrær sammen. I tillegg til å redusere støvplager, øker Dustex trafikksikkerheten – samtidig som toppdekket på veien styrkes.

Hvorfor er det viktig med støvbinding?
Med jevn tilførsel av Dustex gjennom flere år, får du en solid vei med et stabilt dekke – også i dybden. Grusveien vil kreve mindre vedlikehold og gi en bedre veiøkonomi.

  • Veiens bæreevne forsterkes
  • Problemer med telehiv reduseres til et minimum
  • Mindre grustap
  • Mindre etterhøvling


Hvor brukes Dustex?
Vi har støvbindingsavtaler med både hyttesameier, allmenninger og kommuner. En rekke kommuner har valgt å frese opp dårlig asfalterte veier og erstatte disse med gode grusveier ved å benytte Dustex. Vi har avtale med flere kommuner der vi legger Dustex årlig, fordi jevn tilførsel reduserer forbruket betraktelig.

Dustex er også spesielt godt egnet for støvbegrensning under anleggsperioder.

Gir varig resultat
Resultatet ved jevn bruk av Dustex, er varige veier med en høyere standard. I tillegg er det en miljøvennlig løsning, fordi behandlede veier gir mindre belastning på naturen.

Send Forespørsel