Tørr bolig og grunnmur med drenering og isolering

God drenering og isolering av grunnmuren er et effektivt tiltak som gir et tørt, rent, varmt og godt miljø inne i boligen. Eldre boliger har ofte behov for ny og bedre drenering og isolering av grunnmur mot terreng. Det er vi spesialister på.

Drenering vil si man leder vann og fukt bort fra huset. Det vannet du kan se oppå bakken må ledes unna, og enda viktigere er det å forhindre vannet under bakken i å legge seg mot grunnmuren.

Vann som står mot grunnmuren eller andre deler av boligen over tid vil gi fuktansamling, som kan være årsak til råte, mugg og andre fenomener som er skadelige for både helse, bygg og innemiljø.

Byggeforskriftene har blitt oppdatert opp gjennom tiden, så det kan være lurt å ta en gjennomgang for å se om det er nødvendig for bygningen å foreta en ny drenering. Dette gjelder spesielt hvis huset begynner å bli noen år.

Derfor er drenering viktig

Drenering av boligen er viktig av mange årsaker. Noen av de viktigste:

  • Det er viktig for innemiljøet
  • Det øker verdien på boligen
  • Fuktskader og kondens i kjeller kan oppstå ved kun innvendig isolering.

Elektroosmose eller andre typer innvendig fuktstopper eller fuktsperre vil ikke fjerne årsaken til fukten, nemlig tilsig av vann fra grunnen og inn mot yttervegger. Derfor er utbedring av dreneringen utenfor boligen så viktig for å beholde verdien og øke verdien.

Vi har årelang erfaring med utbedring av drenering rundt boliger og industrieiendommer ved graving. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at leverandøren du velger har god erfaring og en solid økonomi.

Isolering – bedre innemiljø og lavere kostnader

Når grunnmuren avdekkes med graving for å utbedre dreneringen anbefaler vi på det sterkeste å isolere grunnmuren utvendig.

Selv med god drenering omkring huset eller bygget vil temperaturen i bakken utenfor muren ha mye å si for innemiljøet.

Grunnmuren kan bli kald om vinteren. På grunn av ulike temperaturer ute og inne kan det oppstå kondens, som igjen kan lede til fuktskader, råte og mugg. Bedre isolering av grunnmuren vil også senke kostnader til oppvarming av boligen.

Ved ombygging av arealer med vegg(er) ut mot terreng er drenering og isolering spesielt viktig. Mange huseiere ønsker å bygge om en kald og rå kjeller til soverom, stue, hjemmekontor eller andre typer rom for beboelse.

Da bør man samtidig sørge for at drenering og utvendig isolering på grunnmuren er tilpasset beboelsesrom på innsiden.

På en bolig med kald, uoppvarmet kjeller vil nullpunktet være på utsiden av muren. Nullpunktet er punktet der det dannes kondens i overgangen mellom kald og oppvarmet side.

Når huseieren setter på varme i en tidligere uoppvarmet kjeller vil dette nullpunktet trekke innover, og til slutt bli inne i selve muren. Det danner seg fukt, og da ligger forholdene veldig godt til rette for sopp, mugg og andre «herligheter» du absolutt ikke ønsker å ha på innsiden av huset. Om du isolerer på innsiden vil denne utviklingen skyte ytterligere fart dersom det ikke er isolert på utsiden av muren først.

Her er det altså spesielt viktig å sørge for at det er drenert og isolert på utsiden av muren, før ombygging på innsiden.

 

Send Forespørsel