Vi feier og rengjør alle slags utendørsarealer:

 • Offentlige og private veier, fra gang- og sykkelvei til firefelts motorvei
 • Tunneler
 • P-plasser og utearealer for butikker, kjøpesentre, borettslag og næringsliv

 

Veier, tunneler, gater og utendørs arealer må holdes rene for å sikre et helsemessig godt miljø. Norva24 Kjelsberg Transport i Trøndelag er spesialister på utendørs vedlikehold. De har en bred utstyrspark for effektiv og miljøvennlig rengjøring.

God vinterdrift gir trygge veier
Renhold, drift og vedlikehold er viktig for at folk skal ferdes trygt omkring på snø og is. I områder der det kjøres mye bil blir gjerne en del av strøsanden knust. Finere partikler klemmes ned i asfalten og blir til svevestøv. Både grus, strøsand og svevestøv må fjernes via feiing og rengjøring.

Unngår miljøforurensing
Sand og støv, iblandet dekkrester, mikroplast, rusk, rask og avfall gir en miljøforurensning om det blir liggende i naturen. Dette må samles opp og tas vare på, av hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Myndighetene har stadig økt fokus på renhold av miljøet rundt oss. I Norva24 har vi blant annet drifts- og beredskapsavtale med Statens vegvesen. Vi rykker ut når støvverdiene langs hovedveiene blir for høye, disse overvåkes døgnet rundt.

Moderne maskinpark for effektiv og miljøvennlig rengjøring
Vi har lang erfaring og solid kunnskap innen utendørs vedlikehold. Vi har blant annet deltatt i flere utviklings- og forsøksordninger sammen med nasjonale og regionale veimyndigheter. Dette har gitt oss verdifulle erfaringer, blant annet på hvilket utstyr og hvilken driftsmåte som gir best effekt.


Maskinpark (Norva24 Kjelsberg Transport):

 • 8 biler
 • Rotor Clean feiebiler brukes på alt fra hovedvei og tunnel, til borettslag og P-plasser Kapasitet fra 3,5 til 14 kubikkmeter slamrom.
 • Moderne maskiner/biler med miljøvennlige motorer av nyeste generasjon.
 • De minste maskinene gir effektiv fjerning av sand og løv på gang- og sykkelveier, og steder det er trangt å komme til. Sprøyter vann til å dempe støv mens det feies.
 • 3 større lastebil-baserte enheter med Rotor Clean, som samler opp støv og avfall, og spyler bak bilen.
 • Rotor Clean etterlater et rent og nesten tørt underlag, og er veldig bra mot svevestøv.
 • Rotor Clean feiebiler brukes på alt fra hovedvei og tunnel til borettslag og P-plasser

 

Vi feier og rengjør alle slags utendørsarealer:

 • Offentlige og private veier, fra gang- og sykkelvei til firefelts motorvei
 • Tunneler
 • P-plasser og utearealer for butikker, kjøpesentre, borettslag og næringsliv

 

Send Forespørsel