Gravetjenester – vann, avløp og kabel i bakken

Vår viktigste infrastruktur ligger begravet i bakken. Vannforsyning og avløpsrør ligger i varierende dybder i grunnen, ofte på kryss og tvers med kabel til elforsyning og kommunikasjon.

Reparasjoner og utbedringer av vann og avløp i bakken krever spesiell kompetanse. Også gravingen i arbeid med vann, avløp og kabel krever riktig kunnskap og utstyr. Våre fagfolk har kunnskapen og utstyret som trengs, og de vet nøyaktig hva de skal se etter.

Vi vet også hvor viktig det er å være raskt på stedet når vannet spruter eller avløpet går tett på grunn av rørbrudd eller problemer under bakken.

En vannlekkasje eller en avløpsblokkering vil som regel føles svært ubehagelig for de som eier og bor i et bygg. Ta kontakt med oss snarest dersom du mistenker at noe er galt, og mener det kan behøves en utbedring av vann og avløp. Denne første samtalen kan både gi deg og oss nyttig informasjon om hva problemet er og hvordan det kan løses.

Lenger ned på denne siden deler vi også noen tips om hvordan du selv kan identifisere problemer med vann og avløp.

Forsiktig graving for vann, avløp og kabel

Vi er spesialister på arbeider med vann -og avløpsledninger. Våre fagfolk og ledere har årelang erfaring, og vi er en komplett leverandør av tjenester med infrastruktur i bakken. Vi har maskiner og utstyr til å utføre både enkle og krevende arbeider, og vi stiller som oftest opp på korteste varsel. Solid økonomi og årelang erfaring gir deg som kunde trygghet.

Utstyrsparken vår er spesialtilpasset nettopp den følsomme og forsiktige gravingen som trengs på arbeid med vann, avløp og kabel:

 • Gravemaskiner 3,5 til 8 tonn. Små nok til å komme seg fram overalt, store og sterke nok til å greie selv dype grøfter og tøffe masser.
 • Supersuger på lastebil. Suger opp massene for mest mulig forsiktig avdekking der det ligger rør og kabel i kryssende traseer.
 • Beltegående vakuumgraver. En spesialmaskin vi er alene om i Norge. Som en vakuumgraver på lastebil, bare at den er fjernstyrt og selvgående. Den er liten og lett, transporteres raskt på henger etter en vanlig pickup og kommer seg helt inntil problemområdet – uten behov for å trekke lange slanger. Med innebygget tank på 1000 liter får den gjort mye graving før det trengs tømming.
 • Beltedumper, for transport av gravemasser ut eller nye masser inn der vi ikke kommer til med lastebil.
 • Bobcat minilaster, for blant annet transport av masser og utstyr.

Hvordan kan du selv identifisere lekkasje i vannledningen eller problemer med avløpsledningen?

Vanlige problemer med vannledning

Har du problemer med vannrøret? Er det egentlig behov for utbedring på avløpet? Her er noen nyttige tips:

«Susing» i rørene i huset – spesielt nær inntaket – er ofte et tegn på vannlekkasje på rørene i bakken utenfor huset. Dette røret kalles stikkledning, og går mellom huset ditt og hovedvannledningen i gata. Dersom du oppdager at vannmengden eller -trykket i kranene i huset har blitt lavere kan også det være tegn på lekkasje i bakken utenfor huset.

Dersom du over en lengre periode registrerer stadig dårligere vanntrykk -og mengde vil dette ofte være grodde rør eller grodd tilknytningspunkt på hovedledning.

Dersom du mister vannet ditt fullstendig en kald vinterdag, kan dette også skyldes frosne rør, i eller utenfor huset.

NB: Det vil alltid vil være fornuftig å ta kontakt med vannverket der du bor for å høre om de har registret feil på hovedledningen i ditt område. Ta kontakt med oss, vi kan svare på alle dine spørsmål og bistå ved behov for utbedring.

Vanlige problemer med avløpsledning

Problemer med avløpsrøret? Her er flere nyttige tips for utbedring av vann og avløp:

«Bobler» det i avløpet, renner vannet tregt ned, eller kommer vannet rett og slett tilbake? Da er det problemer med avløpet. Kontakt oss, og vi kan hjelpe deg med å finne det beste tiltaket.

Ved fullstendig blokkering bør forbruket stoppes. I en leilighet hvor du ikke har kontroll over andres forbruk, kan dette få store konsekvenser for hele bygget. Alle naboer må varsles raskt, og man bør stoppe vanntilførsel ved å stenge hovedstoppekranen til boligen/komplekset.

I første omgang vil vi ved en blokkering sende ut en høytrykksspylebil for å åpne avløpet med spyling.

Vår operatør vil ofte kunne se om det foreligger mistanke om feil på avløpet. Dersom vi mener at du har en skade på avløpet bør det foretas en rørinspeksjon. Denne vil fortelle både deg og oss om problemets art, men også hvor skaden er. En slik rapport vil nesten alltid være nødvendig før en eventuell utbedring kan skje, for å være sikker på hva problemet egentlig er.

I mange tilfeller kan en utbedring gjøres med en såkalt strømpefornying. I andre tilfeller må skadde og brutte rør graves opp og skiftes ut.

Graving om vinteren

I mange tilfeller kan reparasjoner og utskifting av rør i bakken vente en stund, til det passer bedre. Da kan det ofte være fordelaktig å gjøre det om vinteren. Graving vinterstid er ikke bare gjennomførbart, det har også en del fordeler som gjør at det kan være å foretrekke foran graving sommerstid:

 1. Frost i bakken reduserer tilgrising av eiendommen på de steder der arbeidet skal foregå
 2. Grøften trenger ikke være fullt så bred, fordi frosten kan skape større stabilitet i grøfteveggene
 3. Hagen benyttes i mindre grad om vinteren.
 4. Etterarbeid kan igangsettes før vekstsesong starter til våren, fordi massene har sunket ferdig.
 5. En utsettelse av arbeidene til våren kan føre til lange ventetider før arbeidene igangsettes. Bransjen har da mye å gjøre og lange ventelister.
 6. Hagen kan tas i bruk relativt tidlig på våren.

 

 

Send Forespørsel