Plastholdig fyllmateriale som gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være blant de største landbaserte kildene til mikroplast i Norge og i EU.

Miljødirektoratet sier, og EU har bestemt
Under en ny EU-restriksjon vil det fra 17. oktober 2031 bli forbudt å omsette plastholdig løst fyllmateriale som oppfyller kriteriene til mikroplast. Dette vil i praksis bety at det ikke er mulig å kjøpe disse fyllmaterialene til bruk på kunstgressbaner. Selve bruken vil ikke være forbudt.

Granulat på avveie
Granulat som havner utenfor en kunstgressbane er et problem flere steder og må tas på alvor. Det er viktig å fjerne granulat på avveie pga. forurensning av naturen og faren for at det kan havne i havet. Ved normal drift med slodd eller harv på en kunstgressbane sommerstid, vil minimalt granulat havne utenfor banen. Det vil i særlig grad være under vinterdrift at granulat i større mengder blir brøytet utenfor banen.

Granulat i dreneringen
Mange kunstgressbaner anlegges med ristdrenering rundt hele banen, eller med flere drenskummer. Det er uansett type drenering, viktig at drenssystemet har gode sandfang med enkel adkomst for tømming. De fleste typer granulat er tyngre enn vann, og vil samles i sandfangene som må tømmes regelmessig.

Norva24 bistår gjerne
Norva24, med sin ekspertise og maskinelt utstyr er klar til å hjelpe til med håndteringen av utfordringen både på kort sikt, men også gjennom årlige vedlikeholdsavtaler.
Ta kontakt med nærmeste Norva24 avdeling; Her finner du våre avdelinger

Kilder
Link til Miljødirektoratet
Link til Norges Fotballforbund

Send Forespørsel