Høytrykkspyling fra 0 til 3000 bar brukes ved flere typer oppdrag. Ved spyling og rengjøring for industrirettede formål, benytter vi vanligvis høyttrykk fra 400 til 3000 bar. Denne type høytrykkspyling kan også benyttes på oppdrag som ikke er relatert til industri. For eksempel rengjøring av tanker og kolonner, rør, konstruksjoner, fasader, bygninger, kapping av stål og fjerning av betong.

Bygg og anlegg

Både industri- og andre næringsbygg trenger jevnlig vedlikehold og rengjøring. Vi høytrykkspyler industribygg, industriområder og fasader . Noen ganger er det nødvendig med et ekstremt trykk. Et eksempel er betongrehabilitering ved vannmeisling Betongrehabilitering utføres ved vannmeisling på betongkonstruksjoner, både på horisontale og vertikale flater, samt brokanter. Vannmeisling blir også brukt som betongrehabilitering for kaikanter og demninger, eller på betongkonstruksjoner som parkeringshus eller til fasaderehabilitering. Vi kan også raskt og effektivt fjerne eller skjære bort gammel betong eller frilegge armeringsjern.

Tankrens

Vi har et stort utvalg av dyser til de fleste oppdrag innen tankrens, og har også spesialdyser for innvendig rengjøring i industritanker. Med vårt spesialutstyr kan vi spyle store tanker innvendig uten å måtte entre tankene. Vi utfører rengjøring av tanker på landbaserte anlegg, på supplybåter og installasjoner til sjøs.

Vi høytrykkspyler kolonner og beholdere, og tilbyr rengjøring av varmevekslere både med manuell lanse og lansemater. Rengjøring av varmevekslere med lansemater gir oss mulighet til å benytte inntil fem lanser om gangen. Det vil si at fem slanger går gjennom samtidig. Det betyr at jobben kan utføres raskt og effektivt. Med fem slanger kan vi opprettholde trykk og vannmengde i ønsket mengde. Sirkulasjonsvask med kjemisk rensing hører også inn under begrepet industrirengjøring.

Stålrens

Vi utfører også oppdrag med kapping av stål og overflatebehandling av stålkonstruksjoner. Eksempler på dette er større stålkonstruksjoner som trenger vedlikehold. Vi fjerner rust og maling på en effektiv måte enten det er på broer, tankskip, ferjer eller andre fartøy.

Tette rør og avløp

Vi rørspyler alle former for tette rør, enten det er ulike typer væsker, gasser eller vanlige avløpsrør. Her må vi være bevisst på hvilket trykk vi kan benytte for ikke å skade røret. Dersom vi er i tvil om rørets beskaffenhet, anbefaler vi en rørinspeksjon som vil gi oss svar på hvilket trykk vi kan bruke.

Offentlig ledningsnett

Norva24 har flere storspylere, som er biler bygd med kraftig spylekapasitet. Når kummene er tette, er det to ting som gjelder. Sand og slam må suges bort, og rørene må spyles rene. Det skjer som oftest i en og samme operasjon. Utvendige rør er normalt store i diameteren, derfor må det mye vann til for å få rengjort dem. Bilene pumper ut 300-400 liter i minuttet, med trykk på 150-170 bar. Norva24 har en rekke høytrykksbiler rundt om i landet, med spesialbygde løsninger. Bilene er utstyrt med høyteknologiske instrumenter som hjelper oss til å utføre en trygg og god jobb.

Vi har mange eksempler på at både rør og tanker kan gro igjen. For eksempel ved at industrimateriale, som epoxy, svovel eller gummi, herder og blir steinhardt. Da trengs det høyt trykk for å få bort materialet, og som regel et mye høyere trykk enn vanlig høyttrykkspylere klarer å få til. Ultrahøytrykkspyling, med et vanntrykk på opp mot 1000 bar, spyler vekk det meste. Hva slags dyser eller pistoler vi bruker, kommer an på jobben vi utfører. Alt tilpasses for å gi best resultat.

Sikkerhet

Det kan være farlig å jobbe med trykk, og derfor er vi svært opptatt av sikkerhet. Alle våre ansatte er sertifisert og kurset til å gjøre jobben forsvarlig og effektivt. Dessuten er vi opptatt av at det alltid benyttes nødvendig verne- og sikkerhetsutstyr under arbeidet. Våre mannskaper er utstyrt med egne verneklær for å unngå skader under arbeid med høytrykk.

Send Forespørsel