Tanker som tømmes før de faktisk har behov for det, har i lang tid vært en utfordring innenfor vårt felt for tømmetjenester. Vårt nyeste satsningsområde er behovsdrevet tømming – som ved hjelp av smart sensorteknologi gir våre kunder tilgang til tryggere, mer effektiv og bærekraftig drift av sine anlegg.

Vi kaller det TRYGG TØMMING TIL RIKTIG TID

Hva er IntelliTank?
IntelliTank fra Norva24 er en innovativ løsning for effektiv og miljøvennlig tømming av tette tanker. Løsningen består av en sensor som installeres i en tett tank, som registrerer tankens fyllingsgrad i sanntid. Våre systemer for kjøreplanlegging kobles mot disse dataene, og kan dermed koordinere sine tømmeoppdrag basert på det.
Slik kan vi optimalisere våre kjøreruter og begrense utslipp – samtidig som kundene våre kan være trygge på at tanken aldri renner over og skader naturen, eller at sanitærsystemene går ut av drift.

Det er faktisk fullt før det renner over
Systemet bidrar til en tryggere og mer effektiv måte å drifte tankanlegg på – enten de er små og tømmes sjelden, eller store og tømmes ofte. Felles for alle er at konsekvensene av å ikke ha full kontroll over fyllingsgraden, kan få alvorlige følger.
Avrenning fra renseanlegg til drikkevannskilder eller annen sårbar natur har store samfunnsmessige konsekvenser som alle anleggseiere må være kjent med. Med IntelliTank får du tryggheten i å ha full kontroll.

Vi er der når vi trengs
Takket være verifisert teknologi, kan vi med IntelliTank nå tilby en enda bedre tømmetjeneste. Sensordataene gir oss som tjenesteleverandør innsikt som vi vet at kan løse ressurskrevende oppgaver hos kommuner og IKSer. Ved at vi overtar ansvaret for overvåkning av oppfyllingsgrad, og dermed kan optimalisere tidspunkt for tømming, er tiden for bestilte tømminger forbi. Det samme er kostbare nødtømminger. Vi vet når vi trengs, kommer når vi må – og vi hjelper alltid.

Vi sparer miljøet sammen
Å velge IntelliTank er et godt miljøvalg. Bedre kontroll gir bedre kjøreplanlegging, som i praksis betyr mindre CO2 – utslipp pr. tømming. En del av leveransen er derfor også å kunne tilby kundene våre innsikt i CO2-besparelser, som et ledd i deres eget bærekraftsarbeid. En IntelliTank-avtale er derfor en investering med et langsiktig og bærekraftig perspektiv – som både kunder og miljø tjener på. Sammen sparer vi både naturen for utslipp og veinettet for unødvendig belastningen av tungtransport.

Abonnement kr 199,- /mnd
IntelliTank er en abonnementsbasert tjeneste.
Inkludert i abonnementet er:

  • Montering og drift av sensor
  • Behovsdrevet tømming med kapasitetsgaranti*
  • Halvårlig befaring og rapportering
  • Optimalisert tømming
  • Ingen nødtømminger

Månedspris: kr 199,-
Kostnad for tømmevolum kommer i tillegg.

*Kapasitetsgaranti
Utkjøring starter skjer senest:10 dager etter 75% fyllingsgrad eller 2 virkedager etter 85% fyllingsgrad. Bortfaller ved brukerfeil.

For oss i Norva24 er dette et viktig felt å satse, når vi ser mot en mer bærekraftig og teknologidrevet fremtid for tjenestene våre!

Send Forespørsel