På vårt miljøanlegg for kompostering i Sløvåg, forvandler vi våtorganisk slam fra kommuner, bedrifter og oppdrettsnæring til næringsrik kompostjordjord av beste kvalitet.

Kompostering er en av våre grønne tjenester, og det blir stadig mer populært blant våre kunder som et bærekraftig alternativ for avfallshåndtering. Jorden vår selges som jordblandingene Hage-Mix® og Park-Mix®. Ved å kjøpe kompostjord produsert av avfall, bidrar du til å redusere mengden avfall som sendes til deponi eller forbrenning. I stedet blir avfallet en nyttig ressurs, gjenbrukt for å skape liv og vekst!


Ønsker du å kjøpe kompostjord?
Vi leverer kompostjord til hele Norge, i hovedsak til entreprenører, kommuner og større bedrifter. Jorden leveres i Bigbags via båt, lastebil eller selvhenting.

Er du privatperson og ønsker å kjøpe kompostjord kan du kontakte Grimseid maskin og vedlikehold AS: Telefon 91 88 43 12, eller Sivert Waagen nettbutikk.

Er du bedriftskunde og ønsker å kjøpe større kvantum kompostjord – Kontakt Kenneth Birkeland på birkeland@norva24.no / tlf. 57 78 11 70

Velg mellom våre populære jordtyper Park-Mix® og Hage-Mix®

Hage-Mix®
Hage-Mix® er et dyrkingsmedium av fraksjonert og vasket maskinsand, skogsjord og kompostert hage-/parkavfall. Denne kompostjorden har ingen bruksbegrensninger. Hage-Mix® passer til blomsterbed, busker (spesielt bærbusker) og kjøkkenhage. Til matnyttige vekster er det denne kompostjorden helt perfekt. Kompost inneholder naturlige plantenæringsstoffer som langsomt frigjøres for plantene. Hage-Mix® er ikke tilsatt kunstgjødsel eller kalk. Den bør gjødsles, ikke kalkes.

Kjøp Hage-Mix® her

Park-Mix®
Park-Mix® er et dyrkingsmedium av vasket maskinsand, skogsjord og slamkompost. Det er en flott kompostjord som gir rask og enkel planteetablering. Ettersom Park-Mix® inneholder slamkompost skal den iht. Gjødselvareforskriften ikke brukes til dyrking av grønnsaker, frukt og bær de tre første årene. Produktet egner seg godt til prosjekter i hagen, så vel som park- og grøntareal. Som underlag for plen er Park-Mix® uovertruffen fordi den gir rask etablering og tåler mye tråkk og slitasje. Kompostjord inneholder naturlige plantenæringsstoffer som langsomt frigjøres for plantene. Jorden er ikke tilsatt kunstgjødsel eller kalk. Den bør gjødsles, ikke kalkes.

Kjøp Park-Mix® herFordeler med kompostjord

  • Kompostjord er kompakt og næringsrik – perfekt for både hager og parkanlegg.
  • Kompostjord er fri for ugress og hundre prosent steinfri.
  • Jord som inneholder stabil kompost har en rikholdig mikrobiell fauna som forsyner plantene med næringsstoff, bryter ned organisk materiale og sørger for sunne og gode vekstbetingelser.
  • Kompostholdige jordprodukter er dokumentert å kunne motvirke visse plantesykdommer.
  • Humusinnholdet i kompostjord gir jorda god evne til å holde på næringsstoff og vann.
  • Humusandelen er imidlertid ikke høyere enn at det oppnås en stabil fasthet i jordoverflaten, og et godt grunnlag for en slitesterk plen.

 


Slik blir våtorganisk slam til næringsrik kompostjord
På miljøanlegget vårt deponeres våtorganisk slam som samles inn fra kunder over hele Sør-Norge.

Kompostering er en miljøvennlig form for avfallshåndtering av organisk materiale. Komposteringsprosessen er helt naturlig, og utføres uten tilførsel av energi (strøm). Teknologien som benyttes er såkalt rankekompostering. Avvannet slam blandes med strukturmateriale som bark, kvist og hageavfall, og legges i ranker. Rankene blir snudd hver måned over en periode på seks måneder. Til slutt er komposten skrumpet inn til rundt halvparten av det opprinnelige volumet.

Ferdig kompost blir tilsatt spesialsand og lokal myrjord, og etter et års tid er den forvandlet til flott kompostjord. Mattilsynet og Statsforvalteren fører jevnlig kontroll med miljøanlegget vårt. I tillegg har vi i Norva24 strenge krav til interne prosedyrer.

 

Send Forespørsel