Våre vanngjenvinningsbiler effektiviserer renholdet av vann- og avløpsledninger. Reduserte kostnader og mindre forurensning er bare noen av fordelene ved dette systemet.

Effektiv renseprosess
Vanngjenvinningsbilene er konstruert for spyling og renhold av offentlig og privat infrastruktur og avløpsledninger, hovedsakelig kloakk og overvann.

Bilen starter med full vanntank, der rent vann spyles ut i rørene. Samtidig suges vann og slam opp. Dette vannet gjennomgår en renseprosess inni tanken, slik at slam og partikler fjernes fra vannet. Etter rensingen brukes det oppsugde vannet til videre spyling av rørene. Dette sikrer en kontinuerlig drift i oppdraget med stor miljøgevinst.

Den samme prosessen kan brukes på tømming av sandfang.

Sparer tid, penger og miljøet
Vanngjenvinning er kostnads- og miljøeffektivt, og har en rekke fordeler:

→ Sparer verdifullt vann 
Sammenlignet med en ordinær spylebil, bruker én vanngjenvinningsbil +/- 1 million liter rent vann mindre i året avhengig av oppdragstyper. Når du ganger dette opp med antall biler i sving, blir vannbesparelsen enorm! Bra for kommunen, men ikke minst for miljøet.

→ Sparer tid!
En ordinær spylebil bruker gjerne opptil flere timer per oppdrag for å hente og fylle nytt vann når tanken er tom. En vanngjenvinningsbil derimot, kan bruke det samme vannet igjen og igjen. Nærmest ubegrenset. Det er ikke behov for å hente nytt vann, og tiden kan heller brukes på selve oppdraget.

I tillegg har vanngjenvinningsbilen større kapasitet til lagring av slam, da slam og sand/grus siles ut. Dette gir færre turer til avfallsdepot.

Rengjøringsjobben utføres derfor med langt høyere effektivitet enn med ordinære spylebiler.

→ Redusert drivstoff-forbruk og støyutslipp
Kraftig redusert kjøring gir tilsvarende reduksjon i drivstoff-kostnader, mindre forurensning og støyutslipp. I tillegg unngås unødvendig tungtrafikk i kommunen.

→ Trenger ikke tilgang til rent vann
Kloakkvann eller brakkvann kan brukes som utgangspunkt for rengjøringen, der tilgangen på rent vann er begrenset. Spylevannet suges alltid opp i prosessen for å sikre at vanngjenvinningen på bilen går optimalt. På denne måten slippes ikke forurenset vann videre på avløpsnettet.

Vær i forkant!
Det stilles stadig høyere krav til bærekraftige løsninger. Vi har økte forventninger til at både leverandører og samarbeidspartnere gjennomgår sine systemer og rutiner. Alle må ta sin del i miljøkampen. Hva hver enkelt aktør gjør for å bidra, blir mer og mer transparent. Å være i forkant, er ikke bare smart – men det gjør deg til et miljøforbilde. Som igjen kan motivere andre til det samme.

Våre vanngjenvinningsbiler er tilgjengelig for oppdrag i alle deler av landet hvor Norva24 har avdelinger. Ta kontakt med din nærmeste avdeling for en uforpliktende prat.

Send Forespørsel