Forbrenningsovner trenger jevnlig vedlikehold for å kunne opprettholde en stabil og god produksjon. Hvis man ikke rengjør ovnen vil slagg og askerester bygge seg opp i forbrenningskammeret, noe som resulterer i redusert effekt.

Riktig utstyr er essensielt

Ved rengjøring av en forbrenningsovn/forbrenningskjele jobbes det gjerne med avfall som holder høye temperaturer. For å kunne jobbe med dette på en forsvarlig og trygg måte suger vi forbrenningsasken inn i en forutskiller, en tank som står mellom vakuumsugebilen og forbrenningsovnen, som tåler de høye temperaturene. Dermed kan operatøren jobbe både trygt og effektivt, uten fare for miljøet og seg selv.

Lang og god erfaring

Norva24 har lang og god erfaring med rengjøring av forbrenningsovner. Vi har avdelinger i hele landet som tar seg av denne type rengjøring og du kan stole på at jobben gjøres på en effektiv måte både tids- og prismessig. Vi har alltid miljø i fokus når vi jobber og bruker metoder som gjør at rengjøringen skal være effektiv og samtidig så miljøvennlig som mulig.

Send Forespørsel