Hvorfor rørinspeksjon: Avdekke årsak til vedvarende tette rør eller vond lukt.

Hvorfor trasésøk: Finne nøyaktig plassering av rør. Lokalisering av skader.

Stakekamera: For dimensjoner fra 13 til 150 mm. Maks 80 m lengde.

Trasésøk: Sonde innebygd i kamera. Lokalisere rør ned til 5 m dybde.

Hvilke rør: Alle rørtyper.

Bilstørrelse: Mindre varebiler.

Lukter det vondt i huset eller sliter du med stadig tette rør? Ved å foreta en inspeksjon av rørene finner vi årsaken til problemene.

Hva er en rørinspeksjon?

Gamle rør har begrenset levetid. Har du problemer med vond lukt og gjentakende tette rør, kan vi finne årsaken til problemene ved en rørinspeksjon. Da tar vi en grundig sjekk av innsiden på rørene. Feil på rørledninger skjer ofte over tid hvor slitasje og ytre påvirkning svekker konstruksjonen av rørledningen. Det kan også skje at feil oppstår uten forvarsel.

Siden rørene ofte er skjult eller nedgravd, er filming av innsiden en effektiv måte å undersøke dem på.

Hvordan foregår en rørinspeksjon?

En inspeksjon gjøres med et spesialbygd, fjernstyrt rørinspeksjonskamera som føres gjennom avløpsrøret. Bildet overføres direkte på skjerm, og gjennomgås av etterkant. Når problemet er avdekket, leverer vi en rapport med en faglig vurdering av rørenes tilstand og en anbefaling på hvordan skaden bør repareres.

Hva finner vi ut ved en rørinspeksjon?

En rørinspeksjon kan benyttes ved bl.a.:

  • Lekkasjesøk
  • Forstoppelser
  • Tilstandsvurdering av rør
  • Kartlegging rørtraseer
  • Kartlegging fallmålinger
  • Peiling og registrering av kum
  • Etterkontroll av nye røranlegg
  • Lokalisering av rør

 

Feil kan være rust og korrosjon i gamle jernrør, avleiringer og røtter. Dette kan fjernes med rørspyling. Lekkasje fra skjøter kan føre til at massen rundt rørene blir skylt bort, slik at rørene forskyver seg. Da kan det hende at hele rørsystemet må graves opp og skiftes, eller det kan være tilstrekkelig å punktgrave og kun reparere den ødelagte delen. Hvis rørene ligger fint, med riktig helling, kan rørfornying eller punktreparasjon ofte være en god løsning. Dette kan man best vurdere etter en rørinspeksjon.

Når det er behov for å vite nøyaktig plassering av rør, kan vi lokalisere rørtrasé eller skadepunkt med sonde. Sonden føres inn i røret sammen med kamera, og da kan eventuelle skadesteder avmerkes og deretter utbedres på riktig plass. Nøyaktig lokalisering av rør brukes også i forbindelse med restaurering og byggearbeider, når man har behov for å vite rørenes eksakte bane.

For å finne feil på vannrør/drikkevannsledning benytter vi lekkasjesøk.

Når kan jeg trenge en rørinspeksjon?

Har du gjentatte ganger hatt blokkering på rørledningen din er det fornuftig å bestille en rørinspeksjon. Ved en inspeksjon av rørene, får du et solid fundament for hvordan vi sammen kan utbedre eventuelle feil og mangler. I noen tilfeller er det nok å med rørspyling eller rørrens, foreta en reparasjon eller rørfornying, i andre tilfeller kan det hende rørsystemene må graves opp og skiftes i sin helhet.

Deler erfaringer fra nær 30 år med rørinspeksjon

Sigve Henriksen er en av landets mest erfarne rørinspektører. Han deler gjerne av kunnskap ...

Les mer

Rørinspeksjon viser fortsatt mye feil på VA-anlegg – men én ting har blitt bedre

Rørinspeksjon og sluttkontroll avdekker fortsatt feil på 6 av 10 nye anlegg. Akkurat det samme varslet driftsleder ...

Les mer

Derfor vil rehabilitering og rørfornying gi sikrere vannforsyning

Trygt avløp ut er viktig for at vi skal få trygt vann inn i springen. ...

Les mer

Viste bredde til flere hundre VA-operatører på Vanndagene i vest

Vanndagene er årets store møtested for fagfolk i vann og avløp fra kommuner på ...

Les mer

Norva24 tungt til stede på RIN årsmøte

I høst møttes rørinspektører og andre medlemmer til årskonferanse i Rørinspeksjon ...

Les mer

Sterkt kompetansesenter innen rørtjenester på Vestlandet

Her bygges Vestlandets sterkeste kompetansesenter innen rørtjenester. Bergen Rørinspeksjon går sammen med Norva 24 ...

Les mer

Kaster du dette i avløpet, kan du få ubehagelige overraskelser

Er du blant dem som er litt ukritisk til hva du heller i vasken eller kaster ...

Les mer

Borettslag – vi kommer når du trenger oss

Faste avtaler gir trygghet Norva24 har lang erfaring med å levere tjenester til borettslag. Vi vedlikeholder rø...

Les mer

Tid for dugnad i borettslaget! Ikke glem å gjøre dette.

Mange borettslaget har dugnad hvor det vaskes, males og fikses. Alt som ser stygt ut etter ...

Les mer

Hvorfor rørinspeksjon: Avdekke årsak til vedvarende tette rør eller vond lukt.

Hvorfor trasésøk: Finne nøyaktig plassering av rør. Lokalisering av skader.

Stakekamera: For dimensjoner fra 13 til 150 mm. Maks 80 m lengde.

Trasésøk: Sonde innebygd i kamera. Lokalisere rør ned til 5 m dybde.

Hvilke rør: Alle rørtyper.

Bilstørrelse: Mindre varebiler.

SEND FORESPØRSEL BESTILL

Bestill her