Sirkulasjonsvask med kjemisk rengjøring er en vask der det benyttes varmt eller kaldt vann, og kjemiske væsker for rengjøring av lukkede systemer. Det kan eksempelvis være en varmeveksler, rør i ulike dimensjoner eller andre gjenstander som er lukket, enten i industribedrifter på land eller innen offshore og fiskeindustrien.

Sirkulasjonsvask brukes hovedsakelig når lukkede rør- og tanksystem skal rengjøres. Systemet egner seg spesielt godt for områder hvor det ellers er vanskelig å komme til. Hvor ofte sirkulasjonsvasken bør gjennomføres er avhengig av type produksjon eller produkt som finnes i tankene, pumpene, varmevekslerne eller rørene.

Ved å benytte sirkulasjonsvask er det ikke nødvendig å bruke lang tid på demontering av varmevekslere eller andre systemer. Det betyr at vi unngår mye mekanisk arbeid.

Alle typer industri

Det benyttes egenutviklede og miljøvennlige kjemikalier i rengjøringsprosessen. Mengde og trykk avhenger av hvilken type objekt som skal rengjøres. Målet er at rør eller tanker skal tilbakeføres til den opprinnelige renhet og kvalitet.

De fleste oppdragene utføres innen olje- og gass industrien, men Norva24 utfører også en rekke oppdrag for bedrifter innen næringsmiddel, aqua, marine og annen industri. Alle bedrifter som har ulike typer prosessutstyr, rørgater i ulike dimensjoner, varmevekslere eller større pumper, har stor nytte av denne typen rengjøring.

Fiskeindustrien

Renhold i fiskeindustrien krever metoder og miljøvennlige kjemikalier som gjør jobben like godt enten det er lave eller høye temperaturer i vannet. Vi arbeider hele tiden med å utvikle produkter og systemer som oppfyller kravene som gjelder, og som samtidig sikrer god hygiene og gir grunnlag for best mulig produksjon.

Olje og gass

Spesielt innen petroleumsproduksjon oppstår det avsetninger på prosessutstyret. Da er det viktig med jevnlig vedlikehold for å unngå produksjonsstans og reduksjon av sikkerhet.

Avsetningene består av helsefarlige komponenter. Tidligere kunne dette være en utfordring for personell som utførte rensingen manuelt.

Den store fordelen er at vi kan koble vårt utstyr direkte til den aktuelle uniten som skal rengjøres. Når rengjøringen er gjennomført kan produksjonen raskt gjenopptas. Når vi foretar rens fyller vi det aktuelle objektet med en blanding av vann og kjemikalier. Det etableres så en lukket krets, og vann og kjemikalier varmes opp og sirkulerer over en tidsperiode, avhengig av volum. Det blir foretatt målinger som viser framdrift i renseprosessen. Etter endt sirkulasjon dreneres kretsen og systemet er igjen klart til å tas i bruk.

Jevnlig rens og vask er lønnsomt for å forhindre uønsket driftsstans, sikre høy produksjon og lang levetid.

Send Forespørsel