facebook_pixel

En ren tank sikrer god kvalitet på drivstoffet. Alle lagertanker for drivstoff må derfor renses regelmessig. Hvis det slurves med renholdet, risikerer man både dieseldyr, slam, vann og bakterier i tanken, som reduserer kvaliteten på drivstoffet.

Norva24 gjennomfører tankrens på en profesjonell måte, som ivaretar både miljøet og sikkerheten.

Rengjøring av drivstofftank
Tankrensingen skjer stegvis, hvor rester av drivstoff først suges opp i rent kammer på tankbilen. Deretter suges bunnfall og slam opp i slamkammeret.

Når tanken er tømt må den luftes slik at atmosfæren byttes ut. Helseskadelige stoffer, og i noen tilfeller eksplosive stoffer, suges ut fra drivstofftanken og erstattes med frisk luft.

Vi benytter en gassmåler for å kontrollere at det er nok oksygen og ikke eksplosive gasser igjen i tanken.

Når atmosfæren i tanken er godkjent, starter vaskingen. En fagperson utstyrt med relevant verneutstyr som åndedrettsvern og kjemikaliebestandige klær, går oppi tanken for å vaske den grundig. Vaskevannet suges ut, og deretter tørkes tanken.

Siste ledd i prosessen er å filtrere drivstoffet som ble fjernet fra tanken i starten, for deretter å slippe det tilbake i den nyrensede tanken.

Rengjøring av og kontroll av skips- og riggtanker
Vi rengjør årlig over 1000 skipstanker på offshore supplybåter og utfører følgende tjenester:

  • Nedvask av rør og kjettingkasser på oljerigger
  • Tømming av muddbassenger
  • Tømming og nedvask av landbaserte tankanlegg
  • Gassmåling
  • Utsteding av entringstillatelser og arbeidssertifikater

 

Tilstandskontroll
I forbindelse med tankrens kan det også utføres en tilstandskontroll av tanken. Blir tanken godkjent, utstedes det gjerne godkjenninger som varer i 5-10 år. Eieren av tanken er ansvarlig for at tanken er godkjent.

Kontakt oss: