Når det blir kaldt nok ute, kan trykk- og drikkevannsledninger fryse. Da må de frosne rørene tines, enten de er inne eller ute, på privat eller kommunalt ledningsnett. Tining av frosne rør fikser vi med trykk og vann.

Hvordan tines rør?

Når drikkevannsledninger fryser, brukes en spylebil med ren vanntank og spesialtilpasset slange til å høytrykkspyle ledningene frost- og isfri. Varmt og kaldt vann, samt en pyramideformet spesialdyse, graver isen vekk.

Hygiene er svært viktig når vi jobber med tining av drikkevannsledninger. Alt utstyret som brukes må være både rent og desinfisert. Ingen bakterier skal overføres til drikkevannet.

Men også andre typer trykkvannsledninger kan fryse. Som for eksempel en pumpeledning. Den er som regel full av kloakkvann, og dersom den ikke står dypt nok eller frostfritt, kan innholdet bli til is. Da må den tines. Først demonteres pumpen i kummen, deretter tines ledningen ved hjelp av vann, trykk og spesialdyse.

Et avløpsrør fryser sjelden, for det skal ligge med fall og alltid renne tomt. Skulle det likevel fryse, er det tegn på konstruksjonsfeil. Etter at det frosne røret er tint, må feilen utbedres for å hindre at problemet gjentar seg.

Av og til er det korte deler av ledningen som fryser, andre ganger lengre strekk. I noen tilfeller må vi grave opp deler av strekket, og tiner fra begge sider. Men uansett kort eller langt problem, finner vi alltid en løsning for å få tint det.

 

Send Forespørsel