Slangelengde: Standard 50 m. Kan forlenges.

Tankkapasitet på bil: 1,5–12 m3

Tankkapasitet på bil og henger: 27 m3

Spylemuligheter: På alle tømmebiler.

Fett og avløpsrør er en dårlig kombinasjon, derfor må alle som tilbereder mat installere en fettutskiller som må tømmes regelmessig. Det gjelder alt fra restauranter, kafeer, kiosker, kantiner og bakerier, til matbutikker og bensinstasjoner.

Hva er en fettutskiller?

Fett er å regne som farlig avfall, som det er strenge krav knyttet til. En fettutskiller separerer fettet fra vannet før vannet renner videre ut i avløpet. Siden fett er lettere enn vann, flyter det til overflaten i fettutskilleren og samler seg der.

Tømming av en fettutskiller må derfor skje jevnlig. Hvis ikke risikerer man både lukt og utslipp av fett, som igjen kan føre til tette avløpsrør og oversvømmelser.

Hvor ofte skal en fettutskiller tømmes?

Krav til tømming av fettutskiller varierer fra kommune til kommune. De fleste av landets kommuner krever at alle som har en fettutskiller, har en løpende avtale med godkjent leverandør om regelmessig tømming av fettutskilleren. Den jobben gjør vi i Norva24 mer enn gjerne.

Hvor ofte tømming av en fettutskiller bør skje, kommer an på både størrelse og bruk. Men alle må tømmes minst en gang i året.

Dersom ikke kravene til tømming av fettutskilleren overholdes, risikerer den ansvarlige både bøter og straff iht. forurensningsloven. Dersom man slipper ut fettholdig vann som medfører skader eller merutgifter på kommunens avløpsnett, kan kostnader for retting, utbedring og reparasjoner kreves dekket av virksomheten.

Effektivt utstyr

Tømmebilen som brukes, åpner fettutskilleren og spyler den ren. Vi kan også tilby spyling av rørene som går inn og ut av fettutskilleren. Fettet og det skitne spylevannet samles opp, og kjøres til godkjent avfallsdeponi etter fullført oppdrag

Slangelengde: Standard 50 m. Kan forlenges.

Tankkapasitet på bil: 1,5–12 m3

Tankkapasitet på bil og henger: 27 m3

Spylemuligheter: På alle tømmebiler.

SEND FORESPØRSEL BESTILL

Send Forespørsel