Transport, behandling og mottak av avfallsprodukter fra oppdrettsbransjen

Vi innhenter og transporterer fiskeensilasje. Fiskeensilasje er avfall fra fisk, det vil si oppkvernet død fisk og fiskeslo – hovedsakelig fra fiskeoppdrett.
Vi innhenter og transporterer også fiskeavføring og fòrrester fra oppdrettsbransjen. Dette behandler vi ved eget komposteringsanlegg.

Transport av fiskeensilasje

Fiskeensilasjen blir slept i tanker fra anlegget og inn til kai, der vi står klare til å transportere dette videre til godkjent mottak for kompostering og gjenbruk.

Hva brukes fiskeavføring og forrester til?

Etter ca. seks måneder har blandingen blitt til jord, som vi transporterer ut i markedet for videre salg.

Bedrift? Få tilbud på bedriftsavtale ved åklikke her

Kontakt oss: