Transport, behandling og mottak av avfallsprodukter fra oppdrettsbransjen

Vi innhenter og transporterer fiskeslam som er fiskeavføring og fòrrester fra oppdrettsbransjen. Vi henter fra både sjøanlegg med flytetank og fra landbaserte anlegg og behandler ved eget komposteringsanlegg.

Vi forestår også utleie av væsketette containere/tanker for oppsamling av fiskeslam.

 

Send Forespørsel