Vannmeisling er metode for betongrehabilitering hvor det brukes et ekstremt høyt vanntrykk for å rehabilitere eller fjerne ødelagt betong. Dette utføres uten at det skader omkringliggende konstruksjoner.

Når kan man bruke vannmeisling?

Vannmeisling utføres blant annet ved betongrehabilitering på betongkonstruksjoner, både på horisontale og vertikale flater, samt brokanter. Det blir også brukt som betongrehabilitering for kaikanter og demninger, på betongkonstruksjoner som parkeringshus eller ved fasaderehabilitering.

Dette er absolutt den beste måten for frilegging av armering i betongkonstruksjoner samt fjerning av skadet betong.

Fordeler: 

  • Fjerner bare den ødelagte betongen, og skader ikke konstruksjonene rundt.
  • Armeringsjern avdekkes skånsomt, og blir samtidig rengjort for rust og korrosjon.
  • Det blir en sterk, ru og fin heftflate i betongen og et godt utgangspunkt for ny støp.
  • Raskt og effektivt sammenlignet med andre metoder

 

Norva24 utfører også vannmeisling med håndholdt utstyr der dette er den best egnede metoden.

Send Forespørsel