Med en spesialbil for trykkontroll og desinfisering av hovedvannledninger har Norva24 Sørmiljø nå sikret seg det aller ypperste utstyret innen dette fagområdet.

Bildet: Bilen, en Mercedes Sprinter 519, er fylt opp med utstyr som oppfyller alle kravene til Norsk Standard 805, med ikke-manipulerbart utstyr. 

– Med den nye spesialbilen har vi nå utstyr som kan håndtere både store og lange hovedvannledninger. Det betyr at effektiviteten øker selv om vi beholder samme høye standard på våre tjenester, sier driftsleder for rørtjenester i Norva24 Sørmiljø, Per Sigve Henriksen.  Henriksen har lang erfaring med denne type tjenester og er også et av medlemmene i Rørinspeksjon Norges faggruppe nettopp for tetthetsprøving og desinfisering.

Fra tilhenger til egen bil

– Tidligere reiste vi ut med en tilhenger på bilen for å utføre denne type tjenester, men nå har vi endelig fått en komplett bil med utstyr for både hovedvannledninger og mindre stikkledninger. I tillegg til trykkprøvings- og desinfiseringsutstyret har vi også et mobilt kontor integrert i bilen. Det betyr at vi nå har et langt bedre arbeidsmiljø i vår hverdag, sier Henriksen.
Bilen, en Mercedes Sprinter 519, er fylt opp med utstyr som oppfyller alle kravene til Norsk Standard 805, med ikke-manipulerbart utstyr. Her skjer alt av registrering digitalt, med databasert logging.
– Med dette utstyret kan vi påta oss flere oppdrag i vår region, som strekker seg fra Agder til Telemark og deler av Rogaland.
Den nye spesialbilen er levert av Aquatools i Asker, som er en av landets største leverandører av utstyr og verktøy til norsk vannbransje. Påbygget er levert av tyske Sklarz.

Stolte operatører på vannkontroll, Are Skjelbakken t.v og Levan Abramishvili
Stolte operatører på vannkontroll, Are Skjelbakken t.v og Levan Abramishvili.

 

Bilen er allerede i full drift på Sørlandet, og nå håper driftsleder for rørtjenester i Norva24 Sørmiljø, Per Sigve Henriksen, at kommuner og entreprenører benytter muligheten til å sikre seg den mest profesjonelle tjenesten innen trykkontroll og desinfisering i regionen. Med våre mannskaper og utstyr er vi virkelig i stand til å innfri de strenge kravene som nå er kommer med den reviderte drikkevannsforskriften, sier han.

Du kan lese mer om trykkprøving og desinfisering av vannledninger her.

Send Forespørsel