Konferansen om farlig avfall er blitt arrangert i over 30 år, og årets deltakerantall med 430 i salen på et sentralt Oslo-hotell er ny rekord. Norva24s farlig avfall-ekspert, Rune Trondsen, mener denne konferansen er viktig med tanke på faglig oppdatering.

Bildet: Vi må hele tiden forholde oss til nye forskrifter og krav og Norva24 skal være en profesjonell aktør også innen farlig avfall, sier Trondsen, her ved mottaksanlegget til Norva24 Sørmiljø i Vågsbygd utenfor Kristiansand.

Det er et vidt spenn av temaer på denne konferansen, men vi får viktige input på hva som rører seg i bransjen, i direktorater og departementer.  Vi må hele tiden forholde oss til nye forskrifter og krav og Norva24 skal være en profesjonell aktør også innen farlig avfall, sier Trondsen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, vil nå fokusere sterkt på at sikkerhetsrådgivere i bransjen skal ha en mer aktiv rolle i sine selskaper.  I enkelte bedrifter er sikkerhetsrådgiveren nærmest en «formalitet». DSB vil ha aktive sikkerhetsrådgivere som veileder medarbeidere, sikrer at kompetansen blir ivaretatt og styrket og er «tettere på» i hverdagen. Norva24 har allerede et sterkt fokus på dette, og Rune Trondsen vil få et spesielt ansvar for sikkerhet innen farlig avfall for hele konsernet, og ikke bare ved sin egen lokasjon ved Sørmiljø i Kristiansand.

-Jeg ønsker å være aktiv og tydelig for å følge opp en trygg og sikker drift innen dette segmentet. Vi skal håndtere farlig avfall etter de lover og forskrifter som gjelder for innsamling, håndtering og transport, og da blir det min oppgave å se til at vi holder oss godt innenfor regelverket. I Norvar24 håndterer vi oss til forholdsvis begrensede fraksjoner av farlig avfall, og det gjør vi har en god oversikt, sier Trondsen.

Under årets konferanse kom Miljødirektoratet med en orientering om endringer i deler av avfallsforskriften. Det gjelder spesielt kapitelet om kriterier for farlig avfall. Direktoratet foreslår samtidig å gi fylkesmannen økt tilsynsmyndighet. Dette mener Trondsen er en positiv endring. I dag må Norva24 og andre aktører i bransjen forholde seg både til Miljødirektoratet og Fylkesmannen i de ulike regionene i landet som tilsynsmyndighet.

-Dessverre er det mange som ikke forstår viktigheten av innsamling og foredling av farlig avfall. Mange vet ikke hva farlig avfall egentlig er, og mange har et dårlig inntrykk av hele virksomheten. Jeg skulle ønske at vi fikk fram hvor viktig og profesjonell denne bransjen egentlig er.  Vi er miljøbedrifter med en viktig funksjon. Derfor er det også viktig at de som bestiller tjenester er bevisst på å bruke aktører som forholder seg til lover og forskrifter for trygg håndtering av avfallet, understreker Trondsen.

Nettopp omdømmebygging var et gjentagende tema under årets konferanse, og aktørene i bransjen mener de må ta grep. Det første de må gjøre er kanskje å fjerne begrepet «farlig avfall». Derfor har Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og Maskinentreprenøres Forbund (MEF) gått sammen om et initiativ til bransjetiltak som skal gjøre noe med bransjenes omdømme.

Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, kom med en klar analyse av situasjonen og ulike måter å forbedre ryktet.
-Fakta om den gode og viktige jobben må tydeligere fram i det offentlige rom og i media, mente hun. Det er alltid de negative sakene som får oppslag i media, enten det gjelder brudd på overtidsbestemmelser, lekkasjer eller brann i et deponi. Vi må få ut de gode historiene, sa hun.

– Økt kompetanse gir økt seriøsitet. Og økt seriøsitet fører til bedre kompetanse, For å få til dette, trenger bransjen gode rammebetingelser, og den «må rense bransjen for useriøse aktører». Bransjen må endre sin rolle fra å være utøvende til å være mer rådgivende understreket MEF-direktøren.
Egil Solheim, prosjekt og utviklingsdirektør i Norsk Avfallshåndtering (NOAH), mente det finnes en generell mangel på kunnskap om avfallshåndtering i befolkningen. Han mente det er vanskelig å kommunisere med noe som skaper frykt.

– Vi jobber med farlig avfall. Ordet farlig er i seg selv truende. Et annet eksempel er deponi, sa Solheim. -Vi blir fort uglesett, poengterte NOAH-direktøren.
Torbjørn Leidal, som står bak det nystartede nettstedet avfallsbransjen.no, fokuserte på det han betegnet som bransjens manglende åpenhet.
-Det er vanskelig for journalister å få gode uttalelser fra bransjeaktørene. Mange i det offentlige er redde for å uttale seg og holder heller tett. De holder tilbake informasjon, eller skyver informasjonsansvaret over på andre lenger ned i systemet. Da ender det ofte galt. Han rådet derfor bransjen til å være langt mer åpen og transparent.
– Det er når man prøver å være strategisk at det skjærer seg, mente han.

Bildet: Fakta om den gode og viktige jobben som gjøres i avfallsbransjen må tydeligere fram i det offentlige rom og i media. Vi må få ut de gode historiene, sa administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.
Bildet: Fakta om den gode og viktige jobben som gjøres i avfallsbransjen må tydeligere fram i det offentlige rom og i media. Vi må få ut de gode historiene, sa administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.