Rent vann er kanskje den aller viktigste forutsetningen for god helse, og derfor, naturlig nok,
en av FN sine bærekraftsmål, som også Norva24 jobber etter.

  • Dårlig vannmengde i borehullet ditt?

   Årsaken er nok at du har dårlig vanninnsig i borehullet ditt. Porene i fjellet kan være tette.
   Vi anbefaler at du trykksetter(setter trykk i hullet) og eventuelt spyler borehullet.
   Da renses borehullet, slik at vannet i grunnen mye enklere kommer inn i brønnen,
   og du vil få bedre vannmengde.

  • Gjengrodde vannledninger mellom brønn og bolig?

   Naturlig nok vil vannledningene gro igjen med jordstoff og avleiringer, som setter
   både farge og smak på vannet, i tillegg til at det fører til dårlig vanntrykk. Vi anbefaler
   rengjøring med renseplugg for å oppnå større vannmengde.

  • Observert eller fått påvist urent vann?

   En trygg og god vannforsyning sikres ved god rengjøring og vedlikehold av bassenger, vannledninger og brønner. Vi tømmer, rensker, høytrykkspyler og klorer slik at
   drikkevannet ditt blir rent.
  Vasking av kommunalt drikkevannsbasseng
  Rengjøring vannbasseng!
  Trykktesting av drikkevannshull!
  Slik vil vi ikke ha det!

  Våre fremste eksperter på områder finner du hos Norva24 Flagstad, https://norva24.no/avdeling/flagstad/