Norva24 vil utvide sin virksomhet innen rørtjenester. Nå søker konsernet etter totalt sju nye medarbeidere innen rørinspeksjon, rørfornying og lekkasjelytting.
-Det er et stort behov for kvalifiserte medarbeidere innen disse fagområdene, og for norsk vannbransje er det viktig å fokusere på nettopp disse tjenestene, mener avdelingsleder for kvalitetssikring av VA-anlegg i Norva24 Flagstad i Innlandet, Stein Linholt.

Medarbeidere i Norva24 er sterkt delaktig i kompetanseheving blant operatører innen «fagforeningen» Rørinspeksjon Norge (RIN).  Foreningen, med totalt 123 medlemsbedrifter og kommuner, utvider stadig sitt kurstilbud og bidrar til økt kompetanse i norsk vannbransje. Uten den kompetansebyggingen som RIN har stått for de siste 25 årene ville det norske VA-nettet vært i enda dårligere forfatning enn tilfellet er i dag.
Stein Linholt er styremedlem i Rørinspeksjon Norge og leder også foreningens faggruppe Tetthetsprøving og desinfisering. I denne faggruppa er også driftsleder i Norva24 Sørmiljø, Per Sigve Henriksen, et aktivt medlem.

Bygger kompetanse
Internt betegnes RIN som «foreningen for kontroll av nye og gamle rørsystem». Det startet med rørinspeksjon, og snart ble spyling av avløpsnettet også sett på som et viktig fagfelt. Etter hvert ble det også opprettet egen faggruppe for trykk-/tetthetsprøving og desinfeksjon av vannledninger. Senere kom også faggruppa «Trasésøk og lekkasjekontroll», som utviklet seg raskt til å bli en svært profesjonell gruppe innen RIN. Siste tilvekst er egne faggrupper stikkledninger og spyling. En gruppe for uavhengig tredjepartskontroll er også under etablering.Foreningen skal arbeide for at
medlemmenes kompetanse skal holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs / opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporterings-rutiner.
-Kursvirksomheten er det aller viktigste i RIN. Siden det ikke eksisterer en egen fagutdanning innen våre fagområder må vi selv stå for kvalitetssikring av våre medlemmer. Dette skjer gjennom kurs som gir nødvendig kompetanse for operatørbevis. Stadig flere kommuner forlanger dette beviset når våre medlemsbedrifter eksempelvis skal gjennomføre uavhengig tredjepartskontroll, forteller Stein Linholt.

Relevant kompetanse
-Stein Linholt er en av landets mest erfarne operatører innen kvalitetssikring av VA-anlegg. Han har vært ansatt ved Flagstad-avdelingen de siste 25 årene.  Han startet med trykkprøving i 2001, og har dermed bred erfaring innen dette feltet.
-Jeg brenner for å øke kompetansen innen rørtjenester i Norge. Det er viktig at vi jobber for seriøsitet og at jobbene blir utført på like premisser over hele landet. Det er fortsatt noen cowboyer i bransjen, men her har RIN bidratt til at ledningseiere er blitt oppmerksom på viktigheten av å ha operatører med relevant kompetanse. Stadig flere kommuner krever operatørbevis fra RIN for å utføre uavhengige tredjepartskontroller i kommunen, forteller Linholt.
Trykkprøving og desinfiseringsmiljøet er lite i Norge, og jeg føler at vi er en stor familie. Så snart Covid-19 pandemien er under kontroll er vi i RIN klare til å skolere flere operatører, sier Linholt som er takknemlig for at arbeidsgiveren gir ham mulighet til å bidra inn i RIN, selv om mye av RIN-engasjementet foregår på fritiden, og dermed er et stort dugnadsprosjekt for mange.
-Jeg føler at jeg er en aktiv bidragsyter for å heve kompetansen og det er alltid noe å hente. Vi snapper alltid opp nye ting og hjelper hverandre til å bli bedre, sier han til slutt.

Stiller opp med gode verktøy
-Vi er viktig fordi vi belyser at det finnes gode verktøy for rørkontroll. Det var svært få ledningseiere som hadde kompetanse på dette området da vi startet et målrettet arbeid for å bidra til å forlenge levetiden på det norske ledningsnettet og samtidig sikre at nyanlegg ble utført på en slik måte at de kan holde i flere generasjoner.
Det sier driftsleder Per Sigve Henriksen i Norva24 Sørmiljø i Kristiansand. Han har vært i bransjen siden 1978. De første årene som rørlegger og deretter som rørinspektør med tetthetsprøving og desinfisering som sine spesialområder.

I starten ble vi sett på som kjeltringer av entreprenørene. Når vi kom på kontroll var de overbevist om at vi «skulle ta dem». Nå har vi et godt samarbeid, og vi bidrar til å sette nasjonale standarder for dette viktige arbeidet. Tilstanden på anleggene er blitt bedre de siste årene, men det er en utfordring av vi oppdager for mange feil på nyanlegg. Det meste er bagateller som oppstår på grunn av tidspress hos entreprenørene. Det er viktig at anleggsrørleggerne får muligheten til å skolere seg, enten de jobber i kommuner eller private selskaper, mener Henriksen.

Brennende RIN-ambassadører
-Det er rett og slett morsomt å være med i RIN. Vi ser resultater av det vi gjør. Hver gang jeg kjører hjem fra et RIN-treff kan jeg synge hele veien hjem til Søgne, sier Henriksen med et smil.
Jeg brenner for det meste av aktivitetene i RIN, men aller morsomst er det å være ute på anlegg med topp utstyr i en av våre flotte rørinspeksjonsbiler. Vi er mange som har det fint på jobben, sier han.

Sikrer infrastruktur under bakken
Norva24 har hatt aktive medlemmer i RIN siden starten i 2015, og de siste fem årene har vi vært med i styret og i flere utvalg.
-Gjennom tillitsvervene i RIN har Norva24 et godt innblikk i hvordan bransjen fungerer. Her møter vi spennende bransjefolk som ofte jobber tett sammen for å gjøre bransjen bedre innenfor våre fagfelt. Selv om mange er i konkurrerende selskaper har vi et felles mål om å sikre bransjen et godt omdømme. Derfor er mange villig til å legge ned en stor dugnadsinnsats. Foreningen er jo etablert for å samordne at rørinspeksjon og alle våre øvrige tjenester skal være lik over hele landet. Kompetansedeling er et viktig stikkord og her bygger vi både nettverk og bidrar til å sikre norsk
infrastruktur under bakken, mener Tore S. Hansen, landssjef i Norva24.