VA-dagene for Østlandet er en viktig møteplass. Derfor er Norva24 blant de totalt 38 utstillerne som i år kommer i god kontakt med hele bransjen under fagtreffet i Tønsberg. Treffet samlet i år 200 deltakere.

Bildet: VA-dagene på Østlandet er en viktig møteplass der vi kan formidle at vi er gode på å finne de løsningene som kundene våre trenger, både når det gjelder utstyr og mannskap, sier Kåre Aabye og Bjørn-Cato Sæthre som betjente standen til Norva24 i Tønsberg. 

Norva sine to representanter på årets VA-dager for Østlandet er driftsleder VA,Kåre Aabye og kjørleder Bjørn-Cato Sæthre fra avdelingene på Hønefoss og Sandefjord. Det er rådgiverselskapet Rambøll i samarbeid med driftsassistansen i Østfold som arrangerer VA-dagene på Østlandet. De fleste deltakerne kommer fra Østfold, Vestfold, Buskerud og Follo-området, og noen også fra Telemark. Treffet er åpent for alle innen norsk vannbransje.

-VA-dagene er en felles arene for alle som arbeider med vann og avløp i kommunene og ved private vann- og avløpsanlegg. Målet med VA-dagene er at deltakerne skal bli oppdatert om bransjens utvikling, myndighetenes krav og ikke minst utveksle erfaringer, sier Ingrid Bakke i Rambøll AS, som har kontroll på det meste på vegne av arrangørene.

Speeddating
Basert på positive tilbakemeldinger fra tidligere år ble det også i årets program satt av tid til «speeddating», der målet er at leverandørene skal få en bedre mulighet til å presentere sine produkter.
I år var det plass til 38 utstillere, men det var et titalls utstillere som måtte finne seg i å stå på venteliste, og som i år ikke kom med.
-Det er viktig med en balanse mellom utstillere og øvrige deltakere på treffet, mener Ingrid Bakke i Rambøll. Hun mener det aller viktigste i årets program er selve nettverksbyggingen. Det er Norva-representantene Kåre Aabye og Bjørn-Cato Sæthre helt enig i.

Først og fremst nettverksbygging
-Det er viktig at vi er synlige når VA-folket samles rundt om i landet. VA-dagene for Østlandet er blitt et stort arrangement, og her er det derfor naturlig at vi også deltar, sier Aabye.
-Her møter vi mange av våre kunder, spesielt fra kommunene. Det er faktisk hyggelig å stå på stand for Norva24 når vi får så mange positive tilbakemeldinger på oppdrag vi har utført for de enkelte. I tillegg får vi også stadig nye forespørsler, og gode kunder tar gjerne med seg sine bekjente for at vi skal komme i dialog om oppdrag og utveksle erfaringer, fortsetter Aabye.
-VA-miljøet er ikke større enn at vi kjenner de aller fleste. Dermed kan vi gå rett på sak uten mange innledende runder. Det er viktig på et arrangement av denne typen, der det er viktig å utnytte den tida arrangørene gir oss i forbindelse med utstillingsvandring og speeddatingen, mener Bjørn-Cato Sæthre, som i egenskap av kjøreleder er tett på sine kunder i Vestfold spesielt.
-Jeg mener vi er gode på å finne de løsningene som kundene våre trenger, både når det gjelder utstyr og mannskap. Det er et viktig budskap å formidle også i praksis, sier Bjørn Cato videre.
-Jeg syns det er spesielt hyggelig å hjelpe bransjen med gode løsninger innen VA-faget og i andre kommunaltekniske oppdrag. Nå i november er det «fullt trøkk» ved de fleste avdelingene. Det er mye som skal gjøres før snøen legger seg. Da skal nyanlegg ferdigstilles og godkjennes. Septik og sandfang skal tømmes, og derfor gløder telefonene om dagen. Likevel må vi prioritere å være med på en møteplass som dette. Vi har ikke mulighet for å besøke alle våre kunder, men på dette treffet kan vi nå over mange, mener Aabye.
Programmet for øvrig er tilrettelagt både for driftsoperatører, ingeniører og ledende teknisk personell. I tillegg til det faglige programmet er det også viktig å utvikle nettverk på tvers av avdelinger og kommunegrenser. Arrangørene legger vekt på at dette skal være en viktig møteplass med god tid til å drøfte erfaringer og løsninger

Allsidige parallellsesjoner
I selve konferanseprogrammet var det i år lagt opp til to parallellsesjoner hver av dagene. Her var det temaer relatert til drikkevann og klima, avløpshåndtering, slamhåndtering, rekruttering, lærlingeordningen, mediehåndtering, offentlige anskaffelser, kontraktsmodeller, ledningsfornyelse, smart-vann-prosjektet og synlighet i det offentlige rom, for å nevne noe av bredden i årets arrangement. Bransjen er opptatt av å skape interesse og et positivt fokus på vann og avløp. Det ble hevdet at media er mest opptatt av de negative hendelsene, og at disse vies størst oppmerksomhet. Derfor må bransjen selv få fram de gode hverdagshistoriene, mente blant andre Mali Smogelli Johansen i Rambøll.
Neste års VA-treff på Østlandet blir trolig lagt til Buskerud og Drammen, men dette er ikke endelig avklart får vi opplyst.

Bildet: Arrangementskomiteen samlet på ett brett. Fra venstre Kenneth Arnesen fra driftsassistansen i Østfold, Rambøll-representantene Lise Irene Karlsen, Ingrid Bakke og Sarah Iren Johansen og Ahmad Alshaaban fra driftsassistansen i Østfold.
Bildet: Arrangementskomiteen samlet på ett brett. Fra venstre Kenneth Arnesen fra driftsassistansen i Østfold, Rambøll-representantene Lise Irene Karlsen, Ingrid Bakke og Sarah Iren Johansen og Ahmad Alshaaban fra driftsassistansen i Østfold.