Folk som jobber med drift i vann og avløp bør være mer med på planlegging og i samspillskontrakter. Det mener VA-rådgiver Vidar Hjellum.

På VA-konferansen Hallingtreff i juni var han en av innlederne på et seminar om drift og vedlikehold på Hallingtreff. Her understreket han hvor viktig det er å få kunnskapen hos driftsfolk med også på planlegging og kontrakt. Jo tidligere involvering, jo bedre blir anlegget.

– Vi hører for lite på driftsfolka. Jeg har vært med på noen samspillskontrakter, men ikke sett ett eneste driftsmenneske der. Få dem med, oppfordrer Vidar Hjellum i VA Consult.

Han er konsulent i VA Consult AS, men har også praktisk erfaring fra bygging av VA i det utførende leddet.

Praktisk erfaring fra drift av vann og avløp

– Det snakkes om tidlig involvering av entreprenør og geoteknikk. Driftsfolka er minst like viktig å få med. Deres praktiske erfaring og kunnskap er gull verdt når vi skal prosjektere og bygge godt fungerende VA-anlegg, sa Hjellum.

Med et spekter av tjenester innen drift og vedlikehold bidrar Norva24 til godt fungerende vann- og avløpsanlegg for kommuner og andre kunder over store deler av landet. Vi var representert med driftskompetanse på Hallingtreff.

Han fortalte en godt lyttende forsamling om en opplevelse som lærte ham hvor mye kunnskap som bor hos folk i driftsfunksjoner. Både ute i kommunene, men også i det engasjerte fagmiljøet i Rørinspeksjon Norge (RIN).

– Jeg hadde jobbet ti år hos en entreprenør da jeg begynte i driftsavdelingen i Sandefjord kommune. Trodde jeg var kjempeflink, og hadde full oversikt over det mest som angår et VA-anlegg. Så kom jeg inn i kommunens driftsavdeling. Du vil ikke tro hvor mye jeg lærte den første tida der! Vann, avløp, trykk og kunder. Det er mange hensyn de i drifta må balansere mot hverandre, som jeg ikke ante noen ting om ute i grøfta på montering, sa han.

Drift i VA-planlegging

Som rådgiver i VA Consult ser han noen byggherrer som tar driftsfolk med i planlegging. For andre er det helt uaktuelt å ha med driftsfolk. Selv er han ikke i tvil om hvem av dem som får den beste kunnskapen inn i anlegget.

– Lokale grunnforhold, for eksempel. De som jobber ute vet alt om det. Spør dem! Det er mange ute i drift som kan utrolig mye og som tenker mye. Få dem med! Jeg har vært med i noen samspillskontrakter, men ikke sett ett eneste driftsmenneske i noen av dem. Få dem med, oppfordrer Vidar Hjellum.

Driftsfolk kan bidra med praktisk kunnskap som kan gjøre anlegget bedre i driftsfase. Men Hjellum påpekte i sitt innlegg også på at de sitter på nyttig kunnskap som kan gjøre planlegging og utførelse mer effektivt.

– Kabeletater, for eksempel. Driftsfolka har ofte god kontakt med de rette folka i kabeletatene. De vet hvem de skal ringe. Rådgivere har ikke den samme oversikten. Når vi snakker om samspill og om å gjøre hverandre gode: Få med drifta. Det gjelder de i RIN* også. Det er folk med mye kunnskap. Det er ikke farlig å ringe dem, sa Vidar Hjellum på Hallingtreff.

Tekst og foto: Jørn Søderholm

*RIN: Rørinspeksjon Norge. En faglig interesseorganiasjon for fagfolk som jobber med drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll av VA ledningsnett. Flere ledere og medarbeidere i Norva24 er aktive som medlemmer og tillitsvalgte i RIN.