Konseptet VA-tour i regi av VA og VVS-produsentene, VVP, har vist seg å bli godt mottatt av rådgivere, entreprenører og medarbeidere i kommunalteknisk sektor rundt om i landet. I Oslo var det godt over 300 besøkende til messedagen på X Meeting Point på Hellerudsletta. Norva24 var representert med Kåre Aabye, som holdt et informativt foredrag om feil på nyanlegg.

Konseptet VA-tour i regi av VA og VVS-produsentene, VVP, har vist seg å bli godt mottatt av rådgivere, entreprenører og medarbeidere i kommunalteknisk sektor rundt om i landet. I Oslo var det godt over 300 besøkende til messedagen på X Meeting Point på Hellerudsletta. Norva24 var representert med Kåre Aabye, som holdt et informativt foredrag om feil på nyanlegg.

Bildet: Daglig leder i VA og VVS-produsentene, VVP, Bjarne Haugland, mener seminarene er en viktig del av tidenes første norske VA-tour. Han er glad for at Norva24 stiller opp med sin kompetanse i programmet. I Oslo var det Kåre Aabye (t.h) som representerte Norva24 med sitt foredrag om feil på nyanlegg. Foto: Odd Borgestrand

VA Tour har besøkt Stavanger og Bergen før arrangementet ankom Oslo og skal avslutte i Trondheim. Det ble registrert inn over 300 deltakere på messa på Hellerudsletta, og konferanseavdelingen ble godt fylt opp da driftsleder for VA i Norva24 Ringerike, Kåre Aabye Aabye tok for seg utfordringene for en rørinspektør i Norva24.
Kåre Aabye har tilbrakt en menneskealder i norske VA-anlegg som rørinspektør og mener det er viktig å få fram de utfordringene han og hans kolleger møter når de skal kvalitetssikre nyanlegg i VA-bransjen.

Daglig leder i VA og VVS-produsentene,
VVP, Bjarne Haugland, mener seminarene er en viktig del av tidenes første norske VA-tour. Han er glad for at Norva24 stiller opp med sin kompetanse i programmet. I tillegg til fokus på VA-installasjoner ble det også fokusert på digitalisering i kommunalteknisk bransje. Digitalisering inneholder viktige emner som hvordan man kan få tilgang til sine data når man jobber på feltet, hvordan nye anlegg kan kvalitetssikres på en rask og effektiv måte og hvordan man finner en totalløsning for VA-design med ulike digitale verktøy.
– Vi er stolte over å kunne presentere et topp aktuelt seminarprogram, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VVP.
Han er glad for de mange positive tilbakemeldingene han har fått for det initiativet VVP-foreningen har tatt ved å realisere denne touren.
-Jeg håper virkelig at alle i bransjen ser verdien i å ta del i disse kompetansehevende foredragene, som gir inspirasjon og kunnskap som man siden kan ta med tilbake til arbeidsplassen.

Må snakke mer sammen
Konferanseavdelingen fyltes raskt opp da Kåre Aabye trakk fram en rekke eksempler på feil installasjoner i ledningsnett og kummer.
-Vi er noen frustrerte rørinspektører rundt om i landet som gjerne vil gjøre en god jobb, men mange ganger ser vi at forutsetningene ikke er tilstede, sa Kåre Aabye. Han mente alle som jobber med kommunaltekniske installasjoner må bli flinkere til å snakke sammen for på den måten å heve kompetansen i det norske VA-miljøet.  VA-touren 2018 er et flott tiltak og en viktig møteplass nettopp for  bedre kontakten og dialogen mellom ulike arbeidsgrupper som alle har en felles interesse av å sikre god kvalitet på det norske ledningsnettet, mener Aabye.

Må snu trenden
-Vi kan ikke fortsette den trenden vi har sett de siste årene, med registrerte feil på nærmere 60 prosent av alle nyanlegg, sa Aabye under sitt foredrag på Hellerudsletta nord for Oslo.
Eksempler på feil er mangelfull stenging av stikkledninger, dårlig utlufting, manglende ettertrekking av bolter i kummer og i grøfter og forskyvninger av konsoller i vannkummer.
Nye vannledninger blir satt i drift uten krav til trykkprøving, og lekkasjer kan dermed være vanskelig å spore.
Han konkluderte med at opplæringen av VA-montører må intensiveres og utvides. Byggherrene må være mer tilstede ute på prosjektene med sine byggeledere, og dermed sikre at arbeidet blir utført slik at det blir rett ved første forsøk.

Handler kun om fag
Det var en meget godt fornøyd «messe-sjef vi møtte i Oslo.
-Her kommer bransjefolk kun for å bli oppdatert på det siste nye innen produkter og andre tilbud som er relevant for VA-bransjen. Dette opplegget er totalt ribbet for festmiddager, stand up eller konserter. Her handler det om fag. Derfor er også de 17 VVP-medlemmene innen VA-faget som legger ned store ressurser på dette opplegget godt fornøyd med de kundemøtene som finner sted. Her får utstillerne mange leads å følge opp i etterkant av touren, mener Bjarne Haugland.
-Jeg føler at vi er «spot on” med dette opplegget. Vi har et konsept både utstillerne og bransjen har ønsket seg, sier en entusiastisk VVP-leder.

Nord-Norge neste gang
Haugland innrømmer at det er kommet reaksjoner fra Nord-Norge på at touren stopper i Trondheim, og dermed ikke dekker hele landet. Han lover imidlertid at den nordlige landsdelen også skal få besøk i neste runde.
Flere utstillere ønsker at VA-touren skal bli et årlig arrangement, men foreløpig er det ikke tatt stilling til dette. Den beslutningen blir tatt raskt etter at touren avsluttes på Scandic Lerkendal i Trondheim. Alternativene er å kjøre et tre ukers opplegg neste år, der Nord-Norge blir inkludert, eller kun å gjennomføre en egen tour i den nordlige landsdelen.
-Vi har lagt inn mye i dette opplegget, og vi har kun fått positive tilbakemeldinger fra besøkende, som setter pris på at kompetanse står i sentrum, sier Haugland.

Bestill her