Tre uker før nyskapningen VA-Tour Norge legger ut på veien fra Stavanger i sør til Trondheim i nord, Optimismen om at den første VA-Tour Norge skal bli en suksess er tilstede hos arrangøren VA og VVS produsentene, VVP. Norva24 er invitert til å gi Touren et faglig godt seminar-program.

Tre uker før nyskapningen VA-Tour Norge legger ut på veien fra Stavanger i sør til Trondheim i nord, Optimismen om at den første VA-Tour Norge skal bli en suksess er tilstede hos arrangøren VA og VVS produsentene, VVP. Norva24 er invitert til å gi Touren et faglig godt seminar-program.

Norva24 er ikke blant medlemsbedriftene i VA og VVS produsentene, VVP, men daglig leder Bjarne Haugland, er glad for at Norva24 stiller sin ekspertise til rådighet i Tourens seminarprogram i Bergen og Oslo. Det er driftsleder Kåre Aabye som skal ta for seg temaet «feil på nyanlegg» under VA-Touren. Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Fortsatt slurves det alt for mye, og nå må det et krafttak til for å kvalitetssikre nyanlegg i Norge, mener Kåre Aabye.

Kompetanseoverføring
Markedsansvarlig Øystein Ulsnæs mener det er viktig at Norva24 er representert sammen med den største gruppen med leverandører til Norges VA-infrastruktur som nå begir seg for første gang ut på turné!
-Vi ser det som særdeles viktig at neste generasjon VA-medarbeidere får den nødvendige kompetansen til å ta vare på og utvikle norsk infrastruktur og kommunaltekniske anlegg på en bærekraftig måte. Som konsern er vi stolt over å få være medspiller i forvaltningen av norsk infrastruktur, og vi har også stor tro på dette konseptet, sier Ulsnæs.

Samtlige 17 medlemsbedrifter tilknyttet vann og avløp i VVP deltar på Touren, som har stopp i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim i perioden fra 13. til 22.mars.
Målsettingen er at VA-Tour Norge skal bli et arrangement som med jevnlige intervaller turnerer gjennom hele landet. VA produkter som ofte er både store og tunge får sjelden plass i de lokale minimesser, men med VA Tour Norge får produsentene anledning til også å vise frem de større og tyngre produktene.
VA og VVS produsentene VVP har fått med seg svenske BraMässor, som er den svenske bransjeforeningens messebyrå.  Dermed er spørmålet om det tre uker før start ligger an til å bli en bra messe-tur eller en flying start for en VA-bransje som i betydelig grad har droppet ut fra både Bygg Reis Deg og VVS Dagene på Lillestrøm?

Viktig med god start
Daglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland, holder fast ved at VA Touren vil bli en suksess. Han begrunnet dette i at det er mange kunder i VA-bransjen som ønsker å møte representanter fra de ledende produsentene for å se på og drøfte det aller siste innenfor produktnyheter og teknikk.

-Gjennom VA-Tour Norge etablerer vi en ny og effektiv møteplass for den norske VA-bransjen, sier han, og det er besøkstallet som avgjør om vi når fram. Vi åper selvsagt på en god start på dette nye tiltaket, legger han til.
Han mener samarbeidet med den svenske messearrangøren vil bidra til en kostnadseffektiv kundekontakt, fordi konseptet bygger på svenske erfaringer. Haugland legger heller ikke skjul på at Touren inngår i en strategi om å øke medlemstallet blant VA og VVS bedrifter inn i VVP.
-Dette er først og fremst et tilbud til de ulike regionene rundt om i landet. I første omgang dekker vi bare Sør-Norge, men vi har en klar målsetting om å utvide Touren også til de nordlige fylkene. Vi skal heller ikke konkurrere med fagtreffene i regi av Norsk Vann eller Kommunalteknikk, men stå på egne ben med en kombinert utstilling og seminarer.

Gratis seminarer
Blant seminarene i år er det sterkt fokus på digitale tjenester innen VA. Representanter fra Focus software vil ta for seg «Fra 3D-prosjektering av VA til Beskrivelse», mens Powel lover en «Mer effektiv hverdag med dine VA-data tilgjengelig i felt», Norva24 vil bidra med fokus på feil på nyanlegg, Nye Veier vil fortelle om E39-prosjektet fra Ålgård til Flekkefjord under seminaret i Stavanger, mens Nye Veier i Trøndelag tar for seg  “mer trafikksikker vei raskere til trafikanten” under seminaret i Trondheim. Dette er gratis seminarer som besøkende kan melde seg på rundt om på de fire stoppestedene.

Dette er reiseruta:

Stavanger, 13. mars, Clarion Hotel Air

Bergen, 15. mars, Quality Edvard Grieg

Oslo, 20. mars, X Meeting Point (tidl. Exporama, Hellerudsletta)

Trondheim, 22. mars, Scandic Lerkendal

Bestill her