Norva24 utvider stadig med nye selskaper og dyktige folk. Vi er stolte av at vi nå har fått Kåre Aabye med på laget, han har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid fått en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge. Aaby har store ambisjoner for både Norva24 og norsk ledningsnett.

En av landets fremste eksperter

Aaby har lang erfaring fra bransjen. Han etablerte Vann og Rørservice i 1996, og har i et par tiår kjempet for høy faglig kvalitet innen Rørinspeksjon. Han har gjennom Rørinspeksjon Norge delt kompetanse med kolleger og konkurrenter, og har et sterkt ønske om at det en dag blir mulig å kunne ta fagbrev innenfor denne delen av norsk infrastruktur.

Aaby er en av landets fremste eksperter på tetthetsprøving og desinfisering av vann- og avløpsledninger, samt rensing av trykksatte ledninger. Han er en praktiker som hele tiden jakter på forbedringer i et norsk ledningsnett som er i forfall. Hans mantra er kompetanseheving og kvalitetskontroll av både eksisterende og nye VA-anlegg.

Nå har han tatt med seg både firma og kompetanse inn i Ringerike Septikservice, og har dermed blitt en av aktørene i Norva24 – til stor glede for både kolleger og kunder.

Må ha operatørbevis

Rørinspeksjon Norge gjennomfører i samarbeid med Norsk Vann en rekke kurs der operatører får sitt eget operatørbevis. Dette beviset må fornyes med jevne mellomrom for å sikre at medlemmene i RIN har kompetanse på høyt faglig nivå, også når det gjelder tekniske krav, prosedyrer og retningslinjer.

På dette feltet har Kåre Aabye lagt ned et imponerende stykke arbeid, og det har han lyst å fortsette med.

– Jeg må være ute blant folk og ute i det virkelige livet. Derfor er jeg glad for muligheten til å bli en del av Norva24. Dette selskapet har en sterk administrativ kompetanse, og er svært dyktig på alt som dreier seg om kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, sier Kåre Aabye. – Administrativt arbeid tar mye tid, og jeg gleder meg derfor til å være driftsleder med fokus på vann og avløp.

Driftslederen er nå etablert med kontor på Kilemoen utenfor Hønefoss, for øvrig et kontor han ønsker å bruke minst mulig. – Jeg ønsker å bruke det meste av tiden min på kvalitetskontroll av nye og eksisterende VA-anlegg, med tilhørende trykktesting, desinfisering og rørinspeksjon. Det inkluderer også rensing av VA ledninger, i nye og eksisterende nett, utarbeidelse av spyleplaner, lekkasjesøking, trykkfallsmåling, kapasitetsmåling, sonemåling og trasesøking, sier han engasjert og fortsetter med et smil: – Skal vi ha et ledningsnett som fungerer i dette landet, er det viktig at vi er noen nerder som ser på dette som noe av det mest spennende man kan drive med. 

Et komplett serviceselskap

Med Kåre Aabye og hans medarbeideres inntreden, har Ringerike Septikservice fått betydelig utvidet kompetanse og blitt en mer komplett servicebedrift innen vann og avløp.

– Vi løser nå de fleste kontroll- og serviceoppgaver innenfor miljø, vann- og avløp, kommunalteknikk og avfallshåndtering. Vi har et sterkt fokus på kvalitet og kundetilfredshet når vi leverer tjenester til både private, næringsliv og offentlig sektor i det sentrale Østlandsområdet, sier daglig leder i Norva24 Ringerike Septikservice, Nina Dahl.

– Vi er de samme folka, du vil kjenne oss igjen på biler og utstyr og vi skal beholde vår sterke lokaltilhørighet, avslutter en daglig leder – og legger til at hun er veldig fornøyd med selskapets nye tilskudd.

 

Send forespørsel: