Kommuner er blitt langt mer bevisst på å sikre sine vannbehandlingsanlegg og ledningsnett etter den tragiske hendelsen på Askøy. Norva24 Birkeland var representert med egen stand under Vanndagene på Vestlandet i Haugesund og fikk en rekke spørsmål om hvilke tjenester selskapet kan bidra med for å øke vannsikkerheten.

Bildet: Driftsleder Knut Vikane (t.h) og operatør Sindre Vassbrekke i Norva24 Birkeland fikk kontakt med mange aktører under Vanndagene på Vestlandet i Haugesund.

Driftsleder ved Norva24 sin avdeling på Stord, Knut Vikane, har registrert en langt mer aktiv holdning til å følge vannforskriften hos kommuner og ledningseiere på Vestlandet, nettopp som følge av Askøy-saken. Det er nok mange VA-ledere som har satt seg inn i forskriftene på nytt og som har foretatt en revisjon av situasjonen i egne tjenester de siste månedene, tror Vikane.
-Jeg tror alle har fått seg en nødvendig påminnelse og en aha-opplevelse nå. Man kan ikke lenger ta for gitt at alt er på stell, og derfor har vi også registrert en økning i antall henvendelser etter sommeren, forteller han.

Føre var prinsippet
-Konkret blir vi bedt om å bidra med rådgivning og utførelse for å sikre trygg vannleveranse. Vi har også registrert at enkelte kommuner er mye raskere ute med kokevarsel dersom det er antydning til usikkerhet om vannkvaliteten. Vi mener det er viktig med «føre var prinsippet», men ser også at det i andre kommuner er en noe høyere terskel for å sende ut varsel.  Personlig mener jeg det er bedre å advare abonnentene noen timer og avblåse aksjonen så snart faren er over. Her tror jeg bransjen hadde tjent på en mer samordnet holdning til utsendelse av varsler, sier Vikane videre.
Ny deltakerrekord
Da den nye daglige lederen for Driftsassistansen i Hordaland, Michal Forland ønsket velkommen til årets vanndager på Vestlandet var det registrert 390 deltakere, inkludert 75 utstillere. Det viser at Vanndagene på Vestlandet befester sin sterke posisjon i norsk vannbransje.
DIHVA samler først og fremst praktikerne, men også beslutningstakerne i vannbransjen og en stor kontingent utstillere.
Knut Vikane oppnådde god kontakt med både eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere både med tanke på tjenester innen vann, men også øvrige kommunaltjenester og industritjenester.
-Det er alltid inspirerende og nyttig å diskutere ulike problemstillinger med de ulike aktørene og kundene innen vannbransjen. En av våre kunder ønsket en nærmere dialog om drift av et vanntårn som de nå har stengt av. Her kan Norva24 bidra med vasking og kloring før tårnet eventuelt igjen blir satt i drift.

DIHVA mener interkommunalt samarbeid vil bli stadig viktigere for å løse utfordringene. Selskapet er derfor fremtidsrettet og i utvikling. I tillegg til daglig leder er det fem ansatte med høy faglig kompetanse, og nå jobbes det med å endre selskapet fra IKS til et AS.

Lærdom av Askøy-utbruddet
Driftsassistansen i Hordaland har lagt ned et solid forarbeid før konferansen, og programmet er justert ved flere anledninger fordi det er dukket opp hendelser som behøver et spesielt fokus. I år var det selvsagt Askøy-saken som kom inn i programmet. I Haugesund var det styreleder i DIHVA, Anton Bøe, som formidlet sine inntrykk og tanker fra de dramatiske ukene på Askøy. Bøe var «midt i stormen» som VA-sjef nettopp i Askøy kommune og hadde dermed de beste forutsetninger for å dele av sine erfaringer og ikke minst sine lærdommer av utbruddet på Askøy.  Seniorrådgiver Susanne Hyllestad fra Folkehelseinstituttet fortalte også hva nasjonale myndigheter har lært av utbruddet på Askøy. DIHVA har som konsekvens av Askøy-saken utarbeidet et nytt konsept som har fått navnet «Beredskapspakken» for å bistå medlemmene i forkant av en uønsket hendelse.

Miljøfokus
De to vanndagene er spekket med foredrag. Først ut i årets konferanse var miljødirektør hos fylkesmannen i nye Vestland, Kjell Kvingedal. I sin åpningstale slo han fast at vannbransjen må være bevisst på en tydelig miljøprofil. Siden Vanndagene på Vestlandet startet i 2004 er mye forandret.
-Derfor er det viktig at fagmiljøene holder seg oppdatert, understreket han. Fylkesmannen arbeider aktivt for å oppnå miljømålene, men trenger drahjelp fra de ulike fagmiljøene, inkludert vannbransjen.
Han mente ordet «klimaendring» er et for svakt uttrykk i den utfordringen vi nå er inne i.

-«Klimakrise» er uttrykket stadig flere benytter. «Mind the gap» er et uttrykk som passer også for vannbransjen. Når krisen blir stor nok må vi tilpasse oss mer nedbør og mer intens nedbør. Dessverre er det for stort gap mellom bevilgninger og behov for klimaforebyggende arbeid. Kommunene må ta dette arbeidet langt mer på alvor. Nå er det viktig at bransjen følger med i det nasjonale lover og forskrifter. Det kan være lett å sette seg ambisiøse mål, men det har vist seg vanskelig å følge opp målene.
Det er behov for større interkommunalt samarbeid og økt effektivitet.  Lag klimaregnskap med klare mål for kutt, intensiver samarbeidet, ha et sterkt fokus på risikovurderinger og åpne dørene for unge medarbeidere i bransjen, var hans oppfordring.