En rammeavtale på rørtjenester med Bergen kommune over to år, med opsjon på ytterligere to år, blir tatt imot med stor glede i Norva24 Birkeland og samarbeidspartner Norva24 Bergen Rørinspeksjon.

Bildet: Norva24 Birkeland sikret seg rammeavtale med Bergen kommune, som blant annet innebærer rørinspeksjon.

-Vi innrømmer åpent at vi er svært godt fornøyd med hale i land denne kontrakten, sier driftsleder Cristopher Birkeland i Norva24 Birkeland sin avdeling i Bergen. Det samme sier KHMS-ansvarlig i Norva24 Bergen Rørinspeksjon, Sebastian Dale.

Rammeavtalen omhandler
inspeksjon, vedlikehold og fornying av vann- og avløpsrør i alle kommunale bygg i Bergen kommune. Dessuten omfatter det tømming av sandfang og kummer og et bredt spekter av øvrige kommunaltekniske tjenester.
Norva24 Bergen Rørinspeksjon vil ta seg av inspeksjonsoppdragene og rørfornying, mens Norva24 Birkeland vil ta seg av de andre kommunaltekniske oppdragene. Kontraktsoppstarten var 1.juli og Cristopher Birkeland betegner kontraktstildelingen som en flott oppmuntring ved inngangen til årets sommerferie.
I konkurranse med en av de øvrige store aktørene i Bergensområdet vant Norva24 Birkeland kontrakten, der kontraktskriteriene var laveste pris.

-Denne kontrakten betyr
at vi sikrer mange arbeidsplasser ved våre avdelinger i Bergen i flere år framover.  Vi har investert mye både i kompetanse og utstyr, noe vil vi fortsette med. Derfor er kontrakter av denne typen svært kjærkomne for oss med totalt 30 medarbeidere i Norva24 Birkeland i Bergen i tillegg til de 11 medarbeiderne i Norva24 Bergen Rørinspeksjon. Det stilles stadig strengere krav til miljøvennlige løsninger i forbindelse med rørtjenester og andre kommunaltekniske oppdrag og vi vil være en sterk bidragsyter til miljøvennlige og bærekraftige løsninger, understreker Cristopher Birkeland.