Et par ganger i uken vender Norva24 Birkeland ranker i vårt kompostanlegg i Sløvåg. Ved ugunstige vindforhold og temperaturer, kan det medføre luktpåvirkning i nærområdene.  Nå kan du få varsel pr. SMS når vi vender ranker i kompostanlegget!

Vi ønsker nå å informere deg når dårlig lukt kan forekomme. Derfor har vi laget mulighet for å få varsel pr SMS i forkant av at vi vender ranker i kompostanlegget.

Varsling er kostnadsfritt. Disse tiltakene håper vi skal hjelpe oss til å kontrollere luktutfordringene på en ennå bedre måte, slik at vi når målsettingen om et kompostanlegg som drives uten sjenanse for noen.

vil du vite mer om kompostanlegget, ler mer her.

Med vennlig hilsen
Norva24 Birkeland

Et par ganger i uken vender Norva24 Birkeland ranker i vårt kompostanlegg i Sløvåg. Ved ugunstige vindforhold og temperaturer, kan det medføre luktpåvirkning i nærområdene.  Nå kan du få varsel pr. SMS når vi vender ranker i kompostanlegget!

Varslingstjeneste

  • Registrer mobilnummeret ditt og få varsel pr. SMS når vi vender ranker i kompostanlegget.
Klikk her for å melde deg av varslingstjenesten

LUKTKLAGER

Eventuelle klager kan sendes til vår egen e-postadresse for luktklager

klagekompost@norva24.no