Det er stor sannsynlighet for vårflom av betydelige dimensjoner både i sør og nord. De nærmeste ukene ventes det stigende temperaturer over hele landet, og snøsmeltingen vil komme i gang mange steder. Norva24 stiller med døgnberedskap ved alle sine avdelinger rundt om i landet.

Bildet: Daglig leder Jan Flagstad i Norva24 Flagstad på Løten i Innlandet mener det er all grunn til å være på tå hev foran årets vårflom.

-Vi er i beredskap, og vil stille med nødvendig utstyr både for offentlige etater, næringsliv og privatpersoner når det viser seg å være behov for dette. Det sier daglig leder i Norva24 Flagstad på Løten i Innlandet, Jan Flagstad. Han uttaler seg på vegne av egen lokasjon og de øvrige avdelingene i Norva24 rundt om i landet.

Det er snømengdene som er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958. På bakgrunn av disse beregningene er dette året – på landsbasis – så langt det mest snørike året siden 1958.

– Det er spesielt mye i Nord-Norge, men også i Trøndelag og i Sør-Norge er det uvanlig store snømengder mange steder, sier Inger Karin Engen, som er hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE. Stortinget har for øvrig vedtatt en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til NVE. Midlene vil bli brukt til prosjekter som raskt kan settes i gang mot flomskader, kvikkleireskred og jordskred, over hele landet.

Stor sannsynlighet for stor vårflom
I begynnelsen av mai var sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95% sannsynlighet. Med stor vårflom mener vi her flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader. I slutten av måneden er det tonet ned til 75 prosent.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 80% sannsynlighet for stor flom, og i Sør-Norge er det fortsatt sannsynlighet for flom i Gudbrandsdalslågen ved Losna, nær innløpet til Mjøsa. Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, som for eksempel i deler av Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget. Vi ser det samme i høyereliggende deler også både på Vestlandet og i Agder, sier Inger Karin Engen i en pressemelding fra NVE.

At det er meldt sommertemperaturer flere steder sier hun vil øke smeltingen, men med forholdsvis kalde netter i fjellet og uten regn avtar flomfaren.

Jan Flagstad sier at hans avdeling har et årvåkent øye for hva som skjer i Gudbrandsdalslågen, i Mjøsa og i Glomma. Vannstanden i Mjøsa er nå på vei opp, og store vannmasser er også registrert i de store elvene. Trysilelva er det også all grunn til å følge med på.  Selv om vi håper flommen ikke vil føre til store materielle skader er vi uansett klare for å hjelpe alle som har behov for vår assistanse, understreker Flagstad.

Klar til å hjelpe
– Dersom uhellet er ute står vi i Norva24 klar til å hjelpe, enten det er offentlige etater, bedrifter eller private huseiere. Dette er vårt kompetanseområde. Vi har mannskaper og utstyr for å tømme kjellere og hulrom for vann og slam. Vi har lang erfaring med slike oppdrag. Det vil bli mye slam som ligger igjen når vannet har trukket seg tilbake, og da vet vi at våre operatører gjør en god jobb i «redningstjenesten», sier Flagstad

I maskinparken på Løten er maskinparken både omfattende og velegnet for å håndtere problemer som følge av flomskader. Supersugeren er svært effektiv på fjerning av tørre og flytende masser, som leire, pukk, sand, lecakuler, jord, støv, korn eller vann, forteller han. Også de andre avdelingene rundt om i landet har samme utstyr.
Når vårflommen kommer og hvor stor den blir er helt avhengig av hvordan været utvikler seg videre. Det finnes også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

Mjøsa er utsatt
Når det er mye snø i fjellet i Sør-Norge er det alltid stor oppmerksomhet omkring vårflomutsiktene for landets størst innsjø. Flomlukene i Mjøsa står helt åpne, slik de skal gjøre i henhold til reglementet. Men selv om de fortsatt holdes helt åpne videre utover våren, viser både NVEs og regulantens beregninger at det er stor sannsynlighet for å få høy flomvannstand i Mjøsa i løpet av våren / forsommeren.
Basert på årets snømengder og den variasjon vi har sett i været gjennom de siste tiårene, er det beregnet en sannsynlighet på 90 % for at vannstanden i Mjøsa vil overstige begynnende skadenivå.

Ta ansvar for egen eiendom
Mange er tilknyttet kommunale avløpssystem. Likevel har næringsdrivende og private huseiere og borettslag ansvar for avløpet på egen eiendom. Da er det viktig å være forberedt for å unngå store kostnader, understreker Jan Flagstad.
-Det er viktig å sjekke at kummer og avløp fungerer før en eventuell flom kommer. De kan ha tettet seg i løpet av vinteren, og synlige blokkeringer bør fjernes. I tillegg er det fornuftig å tømme sandfang regelmessig. Sandfang er viktig fordi det hindrer større partikler i å følge vannet inn i det kommunale avløpssystemet. Dette skal inspiseres minst èn gang hvert år.Husk også at jo flere avløp som er åpne, jo bedre er sikringen mot flom. Det koster heller ingenting å tipse kommunen dersom du ser at et kommunalt avløp er tett. Det er mulig å tegne en årsavtale for tilsyn og vedlikehold med oss i Norva24, understreker Flagstad. På den måten er både offentlige og private aktører best sikret mot unødige flomskader, sier han.

Gode forberedelser viktig
NVE tipser i tillegg om å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall.
I løpet av kommende uker må alle være forberedt på å flytte campingvogner og andre flyttbare gjenstander fra flomutsatte områder. Det er mulig å få tilsendt flomvarsel på epost og/eller SMS ved å abonnere på flomvarsel for ditt område her: abonner.varsom.no. Dette er en gratis tjeneste.

 

Bestill her