-Oppmerksomheten rundt drikkevannskvalitet, gamle rør og fare for kloakkutslipp til drikkevann er økt betydelig de siste dagene. Da er jeg glad for å representere et firma som har jobbet med vann og avløp siden 1966.

Bildet: Mannskapene hos Norva24 Flagstad på Løten er hele tiden parat for å håndtere VA-relaterte oppgaver. Fra venstre, avdelingsleder for reabilitering av rør, Kai Rønningen, sammen med operatørene Ole Jonny Flobak og Robert Aasheim.

Daglig leder i Norva24 Flagstad AS, Jan Flagstad, er ikke en leder i dress og hvit skjorte. Nå om dagen sitter han i en av firmaets spylebiler for å hjelpe kunder med tette avløpsrør og dårlig trykk på vannet inn i huset.

Flagstad er glad for klar tale fra administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, i forbindelse med E.coli-utbruddet på Askøy. Flagstad mener MEF-direktøren har flere  viktige poenger når hun sier at det er slike situasjoner ingen av oss ønsker, men som tidvis oppstår om ikke rutiner følges og alle foranstaltninger gjøres for å sikre at godt og trygt drikkevann behandles og distribueres på en trygg måte til innbyggerne.

I Flagstad sitt primærområde
er det Hias IKS som er anleggseier og tjenesteleverandør for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Selskapet har ansvaret for 70 kilometer med overføringsledninger, ti pumpestasjoner, seks høydebassenger og seks målestasjoner. HIAS leverer vann til om lag 50.000 personer og renser avløp fra om lag 60.000 personer.
-Jeg er glad for at vi har en samarbeidsavtale med et av landets ledende interkommunale VA-selskaper. Hias har en svært oppegående organisasjon med 55 dyktige medarbeidere som kan VA-faget. Derfor er jeg overbevist om at innbyggerne i vårt område kan føle seg trygge på vannkvaliteten, slår Jan Flagstad fast.

-Utspillet fra MEF om økt statlig satsing
er et viktig framstøt, og vi opplever i vår hverdag at behovet for ledningsfornyelse er stort både på vann og avløp. Når Brodtkorb sier at norske kommuner ikke kan gå på autopilot og tro at gode VA-tjenester kommer av seg selv, så treffer hun spikeren på hodet. Jeg mener også at det ledningsnettet som er den største utfordringen og det er mange kommuner også i Hedmark og Oppland som har utfordringer. Det fornyes ikke nok og jeg mener det er viktig at kommunene får langt større drahjelp fra Staten enn tilfellet er i dag.
Vi er mange entreprenører som har både mannskaper og utstyr for å gjøre det norske ledningsnettet tryggere, sier Flagstad.

Overvannsrør åpnet og dermed forsvant vannet fra kjelleren til en privatkunde på Løten. Fikset på noen få minutter.
Overvannsrør åpnet og dermed forsvant vannet fra kjelleren til en privatkunde på Løten. Fikset på noen få minutter.

Han mener det er viktig å få med seg
at om lag halvparten av det norske ledningsnettet er private stikkledninger. Det vil si at huseiere også har et ansvar. Lekkasjene er betydelige også på privat sektor.
-Når vi foretar rørinspeksjoner ser vi mye rart, sier Jan Flagstad, som ikke vet om han skal le eller gråte. Videopptakene våre avslører mange feil og mangler. Mange avløpsrør er av dårlige betong eller teglrør som kan kollapse når som helst. Det er i disse rørene det oppstår tetninger, innlekk eller utlekk. Da bør rørene faktisk skiftes ut eller fornyes med gravefrie metoder, mener Flagstad.

Vi får også en del henvendelser fra private husstander
som klager over dårlig trykk på vannet. De har mest sannsynlig tatt det for gitt at vannledningen som ble lagt for mange år siden fortsatt er i god stand. Sannheten er ofte det motsatte. Her kan det være groing og knoller som hindrer «fri ferdsel», og da anbefaler vi en kartlegging av situasjonen for å velge den økonomisk mest fornuftige løsningen.
Selv om fokuset de siste ukene har vært trygt vann mener jeg det er viktig å fokusere på at vannet også skal komme sikkert fram uten å bli påført ulumskheter på vei fra vannverket til krana inne i huset, sier Flagstad, før han åpner et tett overvannsrør hos en privatkunde på Løten.