Betongrehabilitering er gjerne svært kostbare prosjekter. Broer som må rives eller tunneler som må stenges. Omdirigering av trafikk – i lange perioder. Helt unødvendig i mange tilfeller. Vannmeisling er en svært effektiv og alternativ metode for å klargjøre betong for reparasjon. Jobben gjøres raskt, og trafikken kan gå som normalt.

Driver du med betongrehabilitering? Da er det verdt å ta en titt på dette.

Spyler bort ødelagt betong

– Vannmeisling er en foreløpig lite kjent metode for å fjerne ødelagt betong, forklarer Kenneth Birkeland, som er driftssjef i Norva24 Birkeland. Vi har spurt om han kan gi oss en kjapp innføring i hvordan vannmeisling fungerer, og i hvilke tilfeller metoden kan brukes.

Birkeland forklarer at med vannmeisling spyler de bort den ødelagte betongen med et ekstremt høyt vanntrykk på 1000 bar, for å komme inn på frisk og god betong. Når den ødelagte betongen er fjernet, kan det støpes utenpå den friske betongen. Vannmeislingen utføres av en robot eller en gravemaskin.

– Det unike ved vannmeisling er at det ikke skader konstruksjonen rundt. Ta for eksempel en bro med et betongdekk som har fått skader på grunn av vann. Tradisjonelle metoder krever gjerne at betongen må pigges/knuses og broen må rives, helt eller delvis. Konsekvensen er at broen stenges i lang tid. Ved vannmeisling kan du derimot fjerne bare akkurat den delen som er ødelagt, uten å rive eller skade større områder enn nødvendig. Ny betong støpes over, etter at all ødelagt betong er fjernet. Trafikken kan gå som normalt, selv mens jobben utføres, forklarer Birkeland.

Vannmeisling kan brukes på alle betongkonstruksjoner

Kenneth Birkeland
Kenneth Birkeland forklarer at med vannmeisling spyler de bort den ødelagte betongen med et ekstremt høyt vanntrykk på 1000 bar.

Vannmeisling kan brukes ved betongrehabilitering på alle former for betongkonstruksjoner. Både på horisontale og vertikale flater, samt brokanter. Det blir også brukt som betongrehabilitering for kaikanter og demninger, på betongkonstruksjoner som parkeringshus, tunneler eller ved fasaderehabilitering. – All ødelagt betong kan fjernes med vannmeisling, forteller Birkeland. – Her er det svært få begrensninger.

Stor økning i etterspørsel, men fortsatt lite kjent

Birkeland forteller at til tross for at de har merket en kraftig økning i etterspørselen de siste årene, er det fremdeles mange som ikke har tatt metoden i bruk. – Det er fortsatt mange som ikke har fått med seg at dette er et alternativ, selv om metoden har eksistert i ganske mange år, forteller han. – Dette er en meget effektiv metode, som mange aktører i bransjen vil tjene på å bruke. Vannmeisling gjør gjerne omfanget av reparasjonsarbeidet langt mindre enn tradisjonelle metoder.

Tids- og kostnadseffektivt

– Vi er konkurransedyktige på pris sammenlignet med andre tradisjonelle metoder, forteller Birkeland. – Det største fortrinnet med vannmeisling er nok likevel tidsbruken. Omfanget av arbeidet er gjerne langt mindre enn ved andre metoder. Det tar mye kortere tid å meisle bort et lite ødelagt betongområde, enn det tar å rive ned alt, forklarer Birkeland.

Det er kjent at det er et stort etterslep på vedlikehold av betongkonstruksjoner tilhørende broer og tunneler. Arbeidet er så omfattende og kostbart, at det blir nedprioritert. – Med denne metoden er det lettere å gjøre reparasjonene som kreves. Uten at det tar for mye tid, blir for kostbart og får store konsekvenser for infrastrukturen, forklarer Birkeland.

Til tross for at Norva24 Birkeland er eneste tilbyder av vannmeisling på Vestlandet, kan han fortelle at de er lynkjappe på leveranse. – Vi er opptatt av godt vedlikehold av både broer og tunneler, og gjør alt vi kan for å hjelpe til med dette arbeidet. Så sant vi har kapasitet, er vi raskt på plass når etterspørselen kommer, avslutter Birkeland.