12.09.17: Norva24 blir representert under årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger Forum. Konferansen arrangeres 13.-14.september, med Norsk forening for farlig avfall, NFFA, som ansvarlig arrangør.

12.09.17: Norva24 blir representert under årets Farlig avfallskonferanse i Stavanger Forum. Konferansen arrangeres 13.-14.september, med Norsk forening for farlig avfall, NFFA, som ansvarlig arrangør.

Bildet: Stavanger Forum tar i mot nærmere 400 aktører under årets Farlig avfallkonferanse. Norva24 er også representert blant deltakerne. 

Programkomiteens ambisjon er at konferansen skal belyse bransjeforhold av spesiell praktisk verdi for deltakerne. Derved skal Farlig avfallskonferansen bidra til både profesjonalitet og personlig utvikling for konferansedeltakerne.

Viktig for Norva24
Norva24 har flere aktører som arbeider innenfor segmentet farlig avfall, og derfor er dette en viktig konferanse for oss, sier markedsansvarlig Øystein Ulsnes. Han deltar på konferansen sammen med Rune Trondsen, som er driftsleder for oljerenovasjon i Norva24Sørmiljø i Kristiansand.
-Som arrangør, er målet at Farlig avfallskonferansen 2017 blir den beste noensinne. Konferansens målgrupper er ansatte som representerer blant andre transportører av farlig avfall, mottaks- og behandlingsanlegg, gjenvinningsanlegg, gjenvinningsstasjoner, rådgivere, myndigheter, eksportører, importører, utstyrsleverandører, nyetablerte og erfarne bransjefolk.  Arrangørene hadde et mål om å passere 400 deltakere, og dagen før konferansen viser det offisielle tallet 361.

Det er lagt opp til et tettpakket program,
der Miljødirektoratet og DSB oppdaterer bransjen om siste nytt. Arne Lærdal, sjefingeniør i DSB, orienterer om kompetansekrav for transport av farlig avfall som farlig gods, direktoratets forventinger til sikkerhetsrådgiverne innen farlig avfall samt andre aktualiteter. Seksjonsleder Pål Spillum i Miljødirektoratet informerer også om aktuelle forhold.
NFFA vil legge fram sine 10 bud som bidrar til enklere og tryggere hverdag for alle som håndterer farlig avfall.  Bellona er også representert på årets konferanse, og Olaf Braastad fra Bellona vil ta et kritisk blikk på den sirkulære økonomien.
Det dukker også opp en bekymringsmelding om ubåten som ligger utenfor Fedje i Hordaland. Flere tyske eksperter utelukker ikke at 67 tonn kvikksølv kan bli spredd langs norskekysten og aldri komme til forsvarlig behandling. Adm. dir. Michael Franck fra Argentum Vivum Solutions vil begrunne sin bekymring.
Temaet mikroplast dukker også opp på agendaen, og innenfor dette området mener Norva24 at de har gode løsninger på utfordringene som allerede er dukket opp.

På konferansens andre dag
blir det foredrag om brannfaren ved farlig avfall. Det stilles spørsmål om hva som gjør avfall farlig, og det blir også et foredrag om industriutslippsdirektivets betydning for farlig avfallsvirksomhet.
Regelverket for transport av farlig avfall blir oppfattet som diffust i bransjen. Dette blir tatt opp til debatt, og det samme gjør bransjens omdømme. Det er i tillegg knyttet en viss spenning til foredraget der Adm. dir. Carl Hartmann tilkjennegir erfaringer av å være sterkt uønsket i et lokalsamfunn og offentliggjør for første gang selskapets nye løsning for sin etablering i Brevik.

Send Forespørsel