Veier, tunneler, gater og utendørs arealer holdes rene for å sikre et helsemessig godt miljø. Norva24 Kjelsberg Transport er spesialist på feiing og utendørs renhold.

Veier, tunneler, gater og utendørs arealer holdes rene for å sikre et helsemessig godt miljø. Norva24 Kjelsberg Transport er spesialist på feiing og utendørs renhold.

Renhold, drift og vedlikehold er tre sider av samme sak. Vinterdrift er viktig for at folk skal ferdes trygt omkring på snø og is. Feiing og rengjøring er like viktig, for å fjerne sand og svevestøv. Strøsand skal fjernes fra alle arealer. På områder der det kjøres mye bil blir en god del av strøsanden knust. Finere partikler klemmes ned i asfalten og blir til svevestøv.

Tar vare på miljøet – fjerner svevestøv og mikroplast

Spyling under rekkverk
Spyling under rekkverk.

Sand og støv, iblandet dekkrester, mikroplast samt alskens rusk, rask og avfall gir en miljøforurensning som må tas vare på av hensyn til helse, miljø og sikkerhet i befolkningen.

– Heldigvis er det et stadig økende fokus fra myndighetenes side på renhold av miljøet rundt oss. Vi har utstyret og kunnskapen som trengs for en effektiv og miljøvennlig oppsamling av dette avfallet.

Det sier daglig leder Svein Idar Kjelsberg i Norva24 Kjelsberg Transport. Selskapet har siden starten for snart 50 år siden hatt feiing og rengjøring som en av sine spesialiteter.

Norva24 Kjelsberg Transport feier og gjør rent på alle slags utendørs arealer:

  • Offentlige og private veier, fra gang- og sykkelvei til firefelts motorvei.
  • Tunneler.
  • P-plasser og utearealer for butikker, kjøpesentre, borettslag og næringsliv.

Kunnskap og utvikling i feiing og rengjøring

Rengjøring av vei med Rotorclean
Det blir rent etter en av Norva24s feiebiler med Rotor Clean.

Norva24 Kjelsberg Transport har kommet langt innenfor feiing og utendørs rengjøring. Selskapet har blant annet drifts- og beredskapsavtale med Statens vegvesen, og rykker ut for etaten når støvverdier langs hovedveiene området blir for høye. Støvmålere langs veiene overvåker støvverdier hele døgnet, og varsler når verdiene blir for høye.

Selskapet har solid kunnskap på området, og har deltatt i flere utviklings- og forsøksordninger sammen med nasjonale og regionale veimyndigheter.

– Nylig deltok vi på et testprosjekt i Trondheim, der fire ulike feiebiler ble testet i forskjellige hastigheter. Målinger bak hver bil ga gode indikasjoner på hvilket utstyr og hvilken driftsmåte som gir best effekt. Slike erfaringer tar vi med også i utviklingen av vår egen drift, og i vurdering av hvilket utstyr vi skal investere i, sier Kjelsberg.

Maskiner og utstyr

Kantfeiing med høytrykk
Kantfeiing med høytrykk.

Norva24 Kjelsberg Transport har en variert og moderne utstyrspark til effektiv og miljøvennlig rengjøring:

  • 8 biler / enheter.
  • Kapasitet fra 3,5 til 14 kubikkmeter slamrom.
  • Moderne maskiner/biler med miljøvennlige motorer av nyeste generasjon.
  • De minste gir effektiv fjerning av sand og løv på gang- og sykkelveier, og steder det er trangt å komme til. Sprøyter vann til å dempe støv mens det feies.
  • 3 større lastebil-baserte enheter med Rotor Clean, som samler opp støv og avfall og spyler bak bilen.
  • Rotor Clean etterlater et rent og nesten tørt underlag, og er veldig bra mot svevestøv.
  • Rotor Clean feiebiler brukes på alt fra hovedvei og tunnel til borettslag og P-plasser

Send Forespørsel